Aarne Leinosen eurovaaliteemoja

Aarne Leinonen
4 min readMar 26, 2024

--

Aarne Leinonen ja eurooppamyönteisyys kuuluvat yhteen. Liberaalipuolueen riveistä ehdolla 2024 eurovaaleissa.

Kohti liittovaltiota; kannatan EU:n syventämistä

Paneurooppalaisena ajattelen, että EU on pohjimmiltaan projekti eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseen ja kansallisvaltioiden roolin supistamiseen. Eurooppalaisen identiteetin muodostumiseen riittää matkustelu tai asuminen hetken Suomen ulkopuolella. Eurooppalainen demokratioiden joukko on globaalisti varsin ainutlaatuinen kulttuuripiiri. Kannatan sen syvempää kulttuurista ja poliittista integraatiota.

Kannatan henkilökohtaisesti liittovaltiokehitystä Yksimielisyyden vaatimus on jumittanut EU:n päätöksentekokyvyn joissain tilanteissa. Liittovaltiona myös enemmistöpäätöksen pitää riittää perussopimusten linjan mukaisten päätösten tekemiseen. Yksittäisten kansallisvaltioiden etupolitikointia pitää vähentää. Kannatan liittovaltiossa integraatiota näillä politiikan alueilla: kauppa, ilmasto, markkinat, kilpailu, ulkosuhteet, puolustus, raha, julkinen finanssitalous, työmarkkinat, kansalaisuus, maatalous. Alueelliselle demokratialle tai kansallisvaltioille jäisi tehtäviksi määritellä alueidensa osalta esimerkiksi: verotuspainopisteet, infrastruktuuri, tulonsiirto, koulutus, kulttuuripoliitiikka.

Ymmärrän ja ajattelen että unionin perussopimusten muuttamisen pitää tapahtua kansanäänestysten avulla. EU:n yhteinen velka ja tulomuodot laajentavat perussopimuksia ja näistä pitäisi järjestää kansanäänestykset. EU:sta saa muodostua mielestäni myös kahden tason liittovaltio ja Euroopan talousalueeseen pohjautuva valtioliitto. Liittovaltiota niille syvän integraation ja yhteisvaluutan haluaville alueille. Valtioliittoa Euroopan talousalueen tapaan (ETA) voidaan tarjota enemmän kansallista päätäntävaltaa haluaville alueille.

Euroopan unioni laajemmaksi demokratioiden liitoksi; kannatan EU:n laajenemista

Jos jäsenmaiksi haluavat Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Ukraina, Moldova, Bosnia-Hertsegovina, Georgia ja Kosovo täyttävät jäsenyydelle asetetut ehdot, ja sitoutuvat demokratiakehitykseen, en näe estettä niiden liittymisessä EU:n jäseniksi. Myös Yhdistynyt kuningaskunta, Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Monaco voivat olla maita, jotka toivottaisin tervetulleiksi unionin jäseniksi.

EU:n laajentuminen on kannatettavaa. EU:n vapaakauppa-alue, Schengen-alue ja oikeusvatioinstituutiot tekevät ihmiset vapaammiksi ja lisäävät hyvinvointia.

Vapaakauppa ja toimivat kilpailulliset markkinat EU:n perustehtävänä

Euroopan unionista on ollut merkittävää hyötyä jokaiselle Euroopan maalle ja varsinkin väestöltään pienelle Suomelle, jonka talous on hyvin vientivetoinen. Työmarkkinoita ei pidä jäykistää, vaan vapauttaa säätelystä.

EU säätelee itsensä pysähdyksiin. Säätelyä voi ennemmin vähentää monella alueella. Yhtenäinen regulaatio ei tarkoita, että regulaation määrää pitää välttämättä lisätä. Se voi monesti onnistua myös regulaatiota purkamalla jäsenmaissa. Kuten vaikkapa Suomen alkoholilainsäädäntöä vapauttamalla yleiseurooppalaiselle tasolle.

EU:n maataloustuet mullin mallin ja kohti markkinataloutta

EU:n maatalouspolitiikkaa pitää uusia ja nykyisenmuotoiset maataloustuet poistaa häiritsemästä markkinaehtoista ruuantuotantoa. Eläinten oikeuksia pitää säädellä, jotta eläintuotanto on eettistä, eivätkä eläimet kärsi tarpeettomasti ja saavat elää tarpeeksi lajityypillistä elämää. Maataloustukia pitäisi kohdentaa ainoastaan kasviproteiinien valmistukseen huoltovarmuuden vaatimalla tasolla.

Nykyiset pinta-alaperusteiset maataloustuet täytyy lakkauttaa, ja Euroopan maataloussektorin on annettava tehostua globaalin kilpailun ajamana. Maataloustuet muodostavat merkittävimmän osan EU:n nykyisestä budjetista. Ruuan tuontitulleja unionin alueelle täytyy poistaa tai madaltaa, saamme hyötyä muiden maanosien tuotannosta. Maatalouden tuet voidaan huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen, Baltian ja Balkanin alueella hoitaa tuotantofutuurimallilla. Tuotantofutuurimallissa määritellyillä ehdoilla tuotetusta ruuasta tehdään ostotoimeksiantoja tulevaisuuteen ja mikäli tilanne ei varastoinnin aikana kriisiydy, myydään tuotteet maailmanmarkkinahinnalla. Hintojen erotus muodostaa annetun tuen määrän. Muuta aluepolitiikkaa maataloustuilla ei pidä harjoittaa.

Eurooppa irti fossiilisista polttoaineista ja energiamuodoista

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee olemaan tämän vuosisadan tärkeimpiä tehtäviä. Ilmastokriisin ratkonta onnistuu tehokkaimmin markkinamekanismia hyödyntäen, eli esimerkiksi päästökaupalla. Päästökaupan laajentaminen esimerkiksi vaateteollisuuteen ja maatalouteen hinnoittelevat kasvihuonepäästöt, jolloin yritykset keksivät ilmastoneutraalimpia tuotantomuotoja. EU:n pitää käyttää asemaansa globaalissa taloudessa pakottamalla myös muita kauppakumppaneita jarruttamaan ilmastokriisiä.

Energian tuotantomuodoista ydinvoima fissiolla on nykyisin kaikista tehokkain ja puhtain energian tuotantotapa. Sillä voidaan tuottaa sähköä ja pohjolassa myös lämpöä. Kun regulaatiota saadaan unionin alueella yhtenäistettyä, päästään hyötymään sarjatuotannon tehokkuusparannuksesta myös rakennusvaiheiltaan kalliista ydinvoimasta. EU:n ei tarvitse investoida tai rahoittaa itse ydinvoimaloita, riittää että se ei aktiivisesti häiritse ydinvoimaloiden rakentamista rahoitusten ehtojen määrittelyillä. Euroopan parlamentissa edistäisin ydinvoimamyönteistä säätelyä. Euroopassa olevien ydinvoimaloiden käyttöikää voidaan kustannustehokkaasti pidentää, ja jäsenmaiden pitäisi lakata niiden sulkeminen.

Euroopan pitää olla valmis tuottamaan akkuihin ja muualle tuotantoon tarvitsemiaan mineraaleja ja malmeja omalla alueellaan. Tämä aiheuttaa ympäristötuhoa paikallisella tasolla ja siksi Suomenkin pitäisi saada kansallinen kaivoslaki hinnoittelemaan nämä haitat. Kaivostoiminta tuo kuitenkin merkittävää arvonlisää ihmisille ja taloudelle raaka-aineiden muodossa. EU:n ei pidä ulkoistaa ympäristöhaittoja köyhempiin maihin.

Siirtolaisille väylä itsensä elättämiseen vapailla työmarkkinoilla

Euroopan tulee vahvistaa instituutioitaan ja vapauttaa työmarkkinoitaan, jotta siirtolaiset voivat muuttaa EU:n alueelle tekemään töitä ja olemaan vapaita ahdasmielisten maiden kulttuurien painostuksesta. Nykymuotoisen pakolaisuudeksi nimitetyn siirtolaisuuden sijaan työskentelyä ja itsensä elättämistä pitää vahvistaa. Tämä voidaan tehdä työmarkkinoita avaamalla ja sosiaaliturvaa uudistamalla. Tulokkaille voidaan maksaa aluksi unionin kansalaisia matalampaa perustuloa, jotta työn tekeminen on kannattavaa. Perustulo poistaisi myös pahimpia väärinkäytöksiä pimeiltä työmarkkinoilta.

Eurooppaan mahtuu kotoutumaan uusia tulokkaita, ja eurooppalaisten ihmisoikeuksien piiriin haluavien pitää myös euroopan liberaalit arvot hyväksyä. Integroituminen myös suomalaiseen yhteiskuntaan on tärkeä, jotta jatkossakin Suomessa virallisina olevat kielet säilyvät, ja yhteiskunnallinen luottamus kansalaisiin ja instituutioihin säilyy.

Demokratialle ei ryppyillä; oikeusvaltioperiaate määrittää meidät

Tuli uhka tasavallalle ja vapauksille ulkoa tai unionin sisältä, pitää demokratioiden liitolla olla keinot sen tuhoamiseen ja torjumiseen. NATO määrittää Suomen ja lähes koko EU:n sotilaallisen puolustuksen kulmakiven. Diktatuurinen Venäjä on sotilaalliselta voimaltaan mitätön kiusankappale, jos EU-maat ryhdistäytyvät ja tarjoavat Ukrainalle sen tarvitsemat aseet Venäjän armeijan tuhoamiseen Ukrainan maaperällä. Suomalaisilla tai EU:lla ei ole mitään voitettavaa siinä että seuraamme sivusta kun Venäjä tuhoaa demokratiaan pyrkivää jäsenkandidaattia. EU:n pitää olla valmis tarvittaessa sotimaan Venäjää vastaan.

Oikeusvaltioperiaatetta vastaan käydään kamppailua myös EU:n sisällä, maissa jotka halventavat demokratiaa sementoimalla valtaa yksittäisille puolueille tai toimijoille. EU:n pitää olla tarkempi ja suoraselkäisempi demokratian puolustaja. Jäsenmaiden ihmisoikeusrikkomukset tulee pystyä sanktioimaan tehokkaasti ja tarvittaessa erottamaan jäsenmaa, joka ei täytä enää jäsenyyden ehtoja.

Aarne Leinosta voi äänestää Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. listalta Euroopan parlamentin vaaleissa 9.6.2024. koko Suomessa.

Mikäli tulen valituksi parlamenttiin, tulen hakeutumaan Uudistuva Eurooppa -ryhmään (Renew Europe ja Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party).

Jos haluat kampanjatiimiini, ole yhteyksissä sähköpostilla etunimi.sukunimi@liberaalipuolue.fi

Lahjoitukset kampanjaan kerätään Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön tilille. Ilmoita viestissä “Aarne Leinosen vaalikampanjaan”. Maksutiedot löytyvä osoitteesta https://liberaalipuolue.fi/tue/

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen