Aluevaaliteemoja 2022

Aarne Leinonen
3 min readNov 10, 2021

Hyvinvointialueiden yhdistely, budjettikuri, avoimet kilpailutukset — siinä joitain teemojani tuleviin aluevaaleihin. Tässä blogauksessa käyn läpi kaikki vaaliteemani. Asetun ehdolle Liberaalipuolueen listalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueita täytyy yhdistellä. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Muualla Suomessa hyvinvointialueita on myös liikaa ja yhdistäminen, niin että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Hyvinvointialueiden yhdistäminen täytyy aloittaa jo vuonna 2022, ennen kuin järjestämisvastuu kunnilta siirtyy vuonna 2023.

Valinnanvapautta terveyspalveluihin. Kansalaisten täytyy olla vapaampia valitsemaan terveyspalvelunsa tuottajat. Hyvinvointialueen tavoitteena on varmistaa, että kansalaiset saavat terveyspalveluita, mutta ei pidä olla mitään väliä saako hän ne yksityiseltä, julkiselta vai kolmannelta sektorilta. Hyvinvointialue voi palveluseteleitä luovuttamalla välttää julkista palvelutuotantoa ihmisten hakeutuessa yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoiden palvelutuotannon pariin. Tällä saada julkisen sektorin säästöjä markkinatoimijoiden kilpaillessa kustannustasoa laskien.

Terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden kilpailutus hyödyntäen yksityistä ja kolmatta sektoria. Riittävien ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ei tarvitse tapahtua julkisomisteisissa organisaatioissa. Kilpailuttamalla yksittäisiä palvelun osia, niin että jokaiseen kilpailutukseen saadaan useita vastauksia, päästään hyvinvointialueella hyötymään avoimista markkinoista. Tällöin hyvinvointialueiden vastuulle jää tehtyjen sopimusten noudattaminen ja palvelutason valvonta, jonka alittaminen voidaan asettaa ehdoksi irtisanoa sopimus.

Tavoitteena vähentää hallintoon tehtyjä työtunteja. Työtehon parantamiseksi ensimmäinen leikkauskohde on hallinnollinen taakka ja kaikki työ, joka ei ole loppuasiakkaiden palvelemista. Hyvinvointialueen täytyy vähentää hallintoon käytettyjä työtunteja, ei lisätä niitä.

Budjettikuri palveluiden kattavuutta karsimalla. Sosiaali- ja terveyspalveluista on karsittava, mikäli hallinnollisilla muutoksilla ja kevennyksillä ei saada riittäviä säästöjä aikaan. Leikkaukset tehdään ensisijaisesti toimipisteiden määrää vähentämällä ja toissijaisesti palveluiden palveluiden piiriin pääsevien rajaamisella. Myöhemmin leikkauksia tehdään lakkauttamalla tarpeettomimpia palveluita julkisesta vastuusta, ja viimesijaisesti lisätään jonoja hoitoonpääsyyn palveluiden resurssoinnista karsimalla.

Terveyspalveluiden kiinteistöt kilpailutukseen. Hyvinvointialueiden ydintehtävänä on huolehtia riittävästä sosiaali-, terveys ja pelastustoimen järjestämisestä, ei kiinteistöomaisuudesta tai uusien julkisten kiinteistöjen hankinnasta. Säännöllinen kilpailutus varmistaa tarkoituksenmukaisten tilojen ja sijaintien käytön sosiaali- ja terveyspalveluissa ja mahdollistaa yksityiselle sektorille liiketoimintamahdollisuuksia. Kiinteistöomaisuutta ei ole syytä siirtää hyvinvointialueille. Syrjäisissä ja väestötappiollisissa kunnissa olevia kiinteistöjä ei tarvita, kun palveluverkkoa karsitaan ja koska kunnat vastaavat tulevaisuudessakin vielä kaavoituksesta ovat ne suurimmassa osasta tapauksia vanhojen terveyskeskusten järkevin kauppaaja.

Tietojärjestelmien vapaan lähdekoodin ehdoton vaatimus. Ilman muutosta tietojärjestelmien kilpailutukseen ei parhaita tietojärjestelmiä saada julkisen sektorin käyttöön. Vapaa lähdekoodi, avoimet rajapinnat ja mahdollisuus pienemmillä ketterillä ohjelmistotaloilla osallistua tietojärjestelmien kilpailutukseen lisää elinkeinonvapautta ja tuottaa parempia julkisia tietojärjestelmiä. Viron digitalisaation mallia seuraten myös hyvinvointialueilla täytyy löytää mahdollisuus järkeviin IT-hankintoihin.

Mielenterveyspalveluiden saatavuuden nopea korjaaminen. Nuoret sukupolvet sairastuvat masennukseen aikaisempaa enemmän. Mielenterveyden palveluiden nopea saatavuus täytyy olla hyvinvointivaltion turvaverkon yksi uusi laajennus. Ennaltaehkäisemällä syrjäytyminen yksilö voi elää mielekkäämmän elämän. Hoitoonpääsyn täytyy olla mahdollista ilman lähetettä.

Vanhustenhoidon täytyy tapahtua kustannustehokkaasti. Kotihoitoa ja omaishoitajuutta on kannattavaa tukea, koska palveluasuminen tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi. Palveluasumisen voi sijoittaa syrjäisemmille alueille.

Otetaan maakuntavero käyttöön. Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Tulospalkkaus työehtosopimusten minimien tilalle. Julkisissa työyhteisöissä yksilöiden työteho vaihtelee, mutta tasapäistämiseen pyrkivällä palkkamallilla näitä työtehon eroja ei voida palkita. Työtä tehostavien toimien tekemisestä ja korkeasta työtehosta on maksettava myös julkisella sektorilla toimiville kannustavaa palkkaa.

Aarne Leinonen
Oikeistoliberaali, tohtorikoulutettava, DI ja freelancer Espoosta.

Ehdokasnumero annetaan 23.12.2021. Minua voi äänestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, eli kunnissa Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Karkkila ja Vihti. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022.

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen