Analyysi Liberaalipuolueen eduskuntavaalituloksesta 2023

Aarne Leinonen
4 min readApr 11, 2023

--

Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit 2.4.2023 ja Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. asetti ehdokkaita vaaleihin mutta ei ylittänyt äänikynnystä yhdessäkään vaalipiirissä. Liberaalipuolue sai 14 982 ääntä 3 110 038 annetusta äänestä eli 0,5 % kannatuksen hyväksytyistä äänistä. Kotimaan äänestysprosentti 70,1 % ja kaikkien kansalaisten äänestysprosentti 66,9 %.

Olen aikaisemmin kirjoittanut Analyysin Liberaalipuolueen kuntavaalituloksesta 2021 ja Analyysin Liberaalipuolueen aluevaalituloksesta 2022. Näissä analyyseissä taitaa olla trendi siihen suuntaan että alan enemmän kertomaan mitä teimme, kuin mitä ensimmäisessä äänestäjän perspektiivistä analysoin. Puolueen toimintaa tehdessä perspektiivi ja näkemys siitä mikä on mahdollista ja mitä pitäisi tehdä muuttuu, enkä ole varma onko se hyvään suuntaan. Tässä kuitenkin puoluesihteerin julkinen analyysi Liberaalipuolueen tuloksesta ja siihen vaikuttaneista seikoista 2023 eduskuntavaaleissa.

TÄMÄ ANALYYSI ON KESKENERÄINEN RAAKILE, JULKAISIN SEN JOTTA VOIDAAN RUOTIA SITÄ ETUKÄTEEN.

Puolueen strategia

 1. #LeikattavaaLöytyy kärkenä. Yhdellä fokusoidulla kärjellä sisään. Leikattavaa löytyy on ollut siitä hyvä että se on provosoiva ja toistaa puolueohjelman mukaista ydinviestiä siitä että valtion on karsittava rönsyjään. Viestinnällä oli selkeä kärki, ja puolueella brändi
 2. Omat listat, ei vaaliliittoja. Liberaalipuolue teki kuntavaaleissa mielestäni merkittävän virheen asettaessaan ehdokkaita RKP:n listalta sitoutumattomina. Puoluehallitus linjasi eduskuntavaaleja
 3. Äänestettävää ympäri maan. Eduskuntavaaleissa ehdokas voi asettua ehdolle haluamassaan vaalipiirissä riippumatta siitä missä asuu. Päätimme kuitenkin, että vaikka pyrimme omiin täysiin listoihin ympäri valtakunnan, niin emme lähde keskittämään ehdokkaita keinotekoisesti seuduille joilla he eivät asusta. Tätä on harrastettu ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, joissa puolueen ehdokkaat keskitettiin Uudellemaalle.
 4. Ylitetään perinteisen median uutiskynnys asialla. Tarjotaan politiikkaan asiasisältöä konkretian tasona ennaltanäkemättömän tarkalla vaihtoehtobudjetilla, joka haastaa talouspolitiikkaa ja kirittää muita. Twitterissä tavoitimme talouspolitiikasta kiinnostuneet ja siellä myös on merkittävä määrä toimittajia.

Puolueen resurssit

Vapaaehtoisena politiikkaa harrastavia työssäkäyviä ihmisiä enemmistönä.

 1. Puolueen aktiivit, puoluehallituksessa olevat. Puoluehallituksen varsinaiset jäsenet (yhden ollessa sairauslomalla), puoluehallituksen varajäsenet vaihtelevasti, vaalipäällikkö, tiedotuspäällikkö. Some-tiimissä oli lisäksi joukko aktiivisia vapaaehtoisia.
 2. Ehdokkaat: 93 henkeä. Ehdokkaista neljännes teki aktiivista kampanjaa ja enemmistö hieman pienemmällä profiililla. Ehdokkaille järjestettiin työpajoja ennen vaaleja, joissa opastettiin kampanjointia ja tuettiin vaalikoneiden täyttämisen urakointia epäselviä kysymyksiä pureskelemalla. Lähes jokainen ehdokas täytti tärkeimmät vaalikoneet, mikä oli puolueen asettama vaatimus.
 3. Muut vapaaehtoiset: noin 80 henkeä? Puolueella oli joukko vapaaehtoisia piiriyhdistyksissä ja ehdokkaiden tukitiimeissä.
 4. Vaalirahoitus: noin 85 000 € puolueen ja ehdokkaiden kampanjat yhteenlasketusti. Vaalirahoitusta alkoi tulla hyvissä ajoin kampanja-ajan alettua ja vaalirahoituksen keräämisen oltua sallittua. Pro Markkinatalous ry. tuki muutamia ehdokkaita myös. VTV väliaikatiedon mukaan 66 000 € oli Liberaalipuolueen ehdokkaiden kampanjoiden budjetit ennakkoilmoitusten mukaan. Puolueena tavoitellusta tasosta jäätiin, kun keskustelut mahdollisten vaalirahoittajien kanssa eivät tuottaneet tulosta 2022 loppupuolella. Lopulta puolue ja piirijärjestöt yhteenlasketusti menivät vaaleihin noin 20–23 000 € budjetilla.

Henkilökohtaisen kampanjani tavoite (10 k€) ylitettiin yksittäisellä viimehetken lahjoituksella (6 k€). Se mahdollisti muun muassa radiokampanjan.

Ohjelmatyö puolueessa tulee olla tehtynä 18–12 kk ennen eduskuntavaaleja. Edellisessä puoluekokouksessa (huhti-toukokuun paikkeilla) tulevat viimeiset puolueohjelmalisäykset ja puolueen vaaliohjelma (pitäisi olla) on 12 kk ennen vaalipäivää hahmoteltuna. Politiikan tuulien mukaan sitä voi vielä muokkailla, mutta eetos on jo valittuna. Puoluevaltuustolla on merkittävä rooli puolueen linjan määrittämisessä puoluekokousten välillä. Tällä kertaa meillä 2022 aluevaalien jälkeen valikoitui liian passiivinen joukko, jotka eivät sitoutuneet puoluevaltuuston toimimiseen.

Resurssien (suluissa) takia toteuttamatta jääneitä asioita

 • Televisiomainonta (raha)
 • Lehtien etusivumainonta (raha)
 • Leikattavaa löytyy Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetti 2023 fyysisen kirjan kauppaaminen ja tarjoaminen ostettavaksi kansanedustajille (aika)
 • Videotuotanto (aika, vapaaehtoiset)
 • Twitter roomit (aika)
 • Tanssiaiset saaristossa (okei tämä on kiertävä vitsi kun yksi LKP:n fani ehdottaa tämän tasoisia keinoja meille.)

Puolueen ulkopuolisille siis tiedoksi, että ei meiltä puutu ideoita, vaan toteuttajia niille ideoille. Jos haluat vaikuttaa tekemiselläsi liberalismin kannatuksen nousuun, niin täyttele jäsenhakemus ja ryhdy aktiiviksi. Ilman tekijöitä puolue ei pyöri. Itse lähdin 2021 kuntavaalien jälkeen puolueeseen mukaan kun tajusin että omalla naamalla pitää tehdä asioita, jos haluaa liberalismia Suomessa nostaa. Tee sinäkin samoin ja lähde vaikuttamaan https://liberaalipuolue.fi/jaseneksi/

Tehokkainta on jos puolueella on koneisto tiedossa 9 kk ennen vaalipäivää, jolloin eduskuntavaali

Puolueen tulos

TODO analyysiä

Koko maa 14982 / 0,5 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/tulos_kokomaa.html

Helsinki 3539 / 0,9 korkein suhteellinen osuus https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_01.html

Uusimaa 4428 eniten ääniä / 0,8 korkea suhteellinen osuus https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_02.html

Varsinais-Suomi 1215 / 0,4 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_03.html

Häme 798 / 0,4 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_06.html

Pirkanmaa 2080 / 0,7 korkea suhteellinen osuus https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_07.html

Kaakkois-Suomi 517 / 0,2 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_08.html

Savo-Karjala 484 / 0,2 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_09.html

Vaasa 471 / 0,2 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_10.html

Oulu 1289 / 0,5 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_12.html

Lappi 161 / 0,2 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/vptulos_13.html

Vaalipiirikohtainen tulos validoi sitä oletusta että suurimmissa kaupungeissa on Liberaalipuolueen suurin kannatus. Helsingissä on myös suurempi pitoisuus liberaaleja äänestäjiä kuin Uudellamaalla.

Analyysiä

TODO analyysiä

Tarvittavia toimia

1. Ehdokkaiden kampanjatiimien rakentaminen

Eduskuntavaalikampanjointi ei voi olla yksinäistä puurtamista, vaan ehdokkaan on koottava itselleen tiimi ympärille, joka tekee töitä hänen valintansa eteen. Verkoston muodostava kampanjatiimi lisää omien kontaktiensa kautta ehdokkaan tunnettuvuutta.
Sanna Kurronen rakensi kampanjatiiminsä joka auttoi merkittävästi kampanjan rakentamista ja sometuotantoa. Eero Ahtola onnistui kontaktiverkostojensa kautta nousemaan tunnetuksi. Henkilökohtaisesti tein kampanjaa liian yksin, koska en kyennyt enää puolueen valtakunnallisen ja uudenmaan piirin lisäksi organisoimaan kampanjatiimiä. Hyvät ystäväni asuvat eri vaalipiireissä. Kampanjatiimin ydin pitää olla tiedossa 12–9 kk ennen vaalipäivää.

2. Aktiivisten johtamistaitoisten aktiivien vastuuttaminen ajoissa

Enemmän vastuuta niille, jotka osaavat johtaa toimintaa ja synnyttävät liikehdintää ruohonjuuritasolla. Itseohjautuvia ja itsemotivoituvia toisten ihmisten työn ohjaajia tarvitaan lisää. Tämä pätee tietysti kaikkeen vapaaehtoistoimintaan. Moni potentiaalinen liberaali tekee tätä jo aivan tarpeeksi työelämässä tai yrittäjänä, joten uuden vastuun ottaminen siihen rinnalle ei onnistu.

Piirijärjestöjen pitää olla toimintakykyisiä vaaleissa, itsenäisenä toimimiseen. Piirijärjestöjen hallitukset muodostetaan 18–10 kk ennen vaaleja. Pitäisi ehkäpä muuttaa piirijärjestöjen toimintaa, niin että kampanjan alkuvaiheessa mukaan tulevia aktiiveja päästään hyödyntämään kampanjassa piirijärjestöjen hallituksissa tai työryhmissä.

Liberaalit eivät ole taitavia ryhmätöissä. Karismajohtajia haluamme välttää ja olemme siinä onnistuneet. Henkilöityneet puolueet eivät kestä keskushahmon häviämistä kuvioista, vaan luhistuvat. Nykyisellään Liberaalipuolue kestäisi kenen tahansa lähtemisen.

3. Organisoituminen vaaleja ja puoluetoimintaa varten

Tarvitaan tiimin sisäistä, kuplassa sosiaalisoivaa, toimintaa organisoivaa tekijäjoukkoa. Joka pystyy sitoutumaan suurempaan kokonaisuuteen. Tekee käytännön toimia ja käyttää runsaasti aikaansa. ~Puoluehallitus + piirihallitukset

Tarvitaan lintuperspektiivistä, ulkoapäin toimintaa arviovaa isoja linjauksia tekevää joukkoa. Jolla täytyy olla myös selkeä käsitys resursseista joita on käytettävissä tekemiseen. ~Puoluevaltuusto

4. …

TODO lisää toimia

Jälkimietteitä

Huomaan tämän kirjoitettuani, että painopiste on siirtynyt käsittelemään enemmänkin toiminnan organisointia sisältäpäin kuin havaintoja äänestäjänä

Reflektiota ja tutkiskelua tulee tehtyä liian vähän aktiivisessa toimintaroolissa. En ole lukenut kokonaista kirjaa vuoteen. En ole katsellut mitä maailmassa tapahtuu 3 kuukauteen. Perspektiivini on sumentunut. En aisti enää ihmisten haluja, vaan saan viestejä vain omasta kuplastani.

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen