Leinosen perustulomalli

Aarne Leinonen
1 min readMay 22, 2023

--

Leinosen perustulomallin tavoitteet tärkeysjärjestyksessä

 1. Estää absoluuttinen köyhyys Suomessa. Perustulo takaa vain matalan vähimmäisturvan.
 2. Kannustaa töihin jokaisessa tilanteessa. Efektiivinen marginaaliveroaste ei nouse yli 50 % missään tilanteessa kenellekään.
 3. Yksinkertaistaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, jotta toiminta on helposti ymmärrettävää.
 4. Vähentää tulonsiirtoihin käytettävää rahasummaa karsimalla hyvätuloisille ja keskituloisille kohdentuvia tulonsiirtoja.
 5. Lisätä ihmisten vastuuta omista valinnoistaan, mutta tarjota harkinnanvaraisia tukia tilanteissa joissa valintaa ei ole voinut tehdä.
 6. Yrittäjyyttä edistetään ja yrittäjäksi ryhtyvien riskiä toimeentulon menettämisestä pienennetään.

Perustulolla poistettavat sosiaaliturvan muodot:

 • Peruspäiväraha
 • Toimeentulotuki
 • Yleinen asumistuki
 • Työmarkkinatuki
 • Eläkkeensaajien asumistuki
 • Opintotuen asumislisä
 • Opintoraha
 • Opintotuet
 • Vanhempainpäiväraha
 • Kotihoidon tuet
 • Lapsilisä
 • Elatustuki
 • Kelan perhe-eläkkeet
 • Äitiysavustus ja adoptiotuki
 • Takuueläke
 • Eläketuki
 • Kuntoutusraha (palvelut säilyvät, tulokorvaus poistuu)
 • Lapsikorotukset

Muita leikattavia sosiaaluturvan muotoja:

 • Ansiosidonnainen työttömyysturva (yli 90 päivää)
 • Kelan vanhuuseläkkeet
 • Työeläkkeet
 • Sairauspäiväraha
 • Kelan työkyvyttömyyseläkkeet
 • Vammaisetuudet, Alle 16-vuotiaan vammaistuet, 16 vuotta täyttäneen vammaistuet, Eläkettä saavan hoitotuet, Vammaisten tulkkauspalvelut
 • Ansiosidonnainen työttömyysturva (alle 90 päivää, porrastettuna)
 • Rintamalisät
 • Lääkkeet ja vastaavat valmisteet
 • Muut sairaanhoitokorvaukset
 • Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto
 • Kuntoutus, Kuntoutuspalvelut
 • Sairausvakuutuskorvaukset

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen