Mistä sote-uudistuksen jälkeisissä aluevaltuustoissa päätetään?

Aarne Leinonen
2 min readJun 23, 2021

Hallituksen tänään 23.6.2021 eduskunnassa hyväksytystä sote-esityksestä lukemalla löysin seuraavan tehtävälistan. Etsin hakusanalla “aluevaltuusto” ja osumien ympäröivistä kohdista huomasin ainakin seuraavat tehtävät tuleville aluevaltuustoille.

Aluevaltuusto…

 1. Valmistelee toiminnan organisoinnin
 2. Valmistelee henkilöstö- ja omaisuussiirrot kunnilta
 3. Asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä
 4. Delegoi toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille sekä mahdollisille monijäsenisille toimielimille (useita eri aihealueita)
 5. Päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä
 6. Päättää henkilöstöorganisaatiosta (mutta ei pelastustoimelle)
 7. Päättää toimivallan jakautumisesta (mutta ei pelastustoimelle)
 8. Päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. Päättää asiakasmaksuista (sote, pelastus, kemik.)
 10. Hyväksyy lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
 11. Hyväksyy sammutusvesisuunnitelman
 12. Sopii ylihyvinvointialuelevinneiden metsä- tai maastopalojen sammutuskustannusten jakamisesta toisten hyvinvointialueiden kanssa

Suuressa kuvassa voisin tiivistää, että poliittisiin tehtäviin valituilla aluevaltuutetuilla kuuluu siis:

1) viranhaltijoiden organisaatiorakenteen päättäminen,

2) asiakasmaksujen suuruus,

3) kantaa poliittinen vastuu epäonnistumisista ja suunnitelmien puutteellisuudesta

En tässä vaiheessa hahmota mikä poliittinen liikkumatila valtuutetuilla on, ja mikä kannustin valtuutetuilla olisi esimerkiksi korottaa asiakasmaksuja omalla alueellaan.

Pelastustoimi säilyttää lain perusteella oman organisaatiorakenteensa, koska sen täytyy tekstin perusteella olla yhtenevä valtakunnallisen toiminnan jouhevuuden varmistamiseksi.

Hyvinvointialueiden lainsäädännöllinen rakenne vaikuttaa olevan seuraava:

 1. Aluevaltuusto, vaaleilla 2022 valittu
 2. Aluehallitus, aluevaltuuston keskuudestaan ilmeisesti valitsema
 3. Lautakuntia, aluevaltuuston asettamat, vastaavat hallitukselle
 4. Viranhaltijat ja toimielimet

Ilmeisesti aluevaltuusto voisi niin halutessaan karsia viranhaltijoita, toimielimiä ja lautakuntia, perittyään ne 2023 alussa suoraan kunnilta. En taas ymmärrä mikä kannustin hyvinvointialueella olisi tehostaa hallintoaan. Organisaatiorakenteesta on siis odotettavissa vain paisumaa.

Viimeiseksi poliittiseksi päätökseksi jää siis poliittisen vastuun kantaminen epäonnistumisista, budjetin ylityksistä, suunnitelmien puutteellisuuksista, suuronnettomuuksien huonosta hoitamisesta, tehottomista resurssien käytöstä jne. Olen liian skeptinen, että odottaisin tämän tapahtuvan Suomen sosialistisessa hyvä veli -järjestelmässä.

Mikäli löydät sotelainsäädännöstä lisää tehtäviä niin kerrothan niistä minulle.

Seuraava osa on tutustua nykyisten kuntien ja valtion budjettien kautta tulevien hyvinvointialueiden päätösten suuruusluokkaan ja säästömahdollisuuksiin.

Aarne Leinonen
Arvoliberaali oikeistolainen Espoosta. Diplomi-insinööri ja tohtorikandidaatti. Twitterissä politiikkaa https://twitter.com/AarneLeinonen

Aion asettua ehdolle hyvinvointialuevaaleissa 2022 Liberaalipuolueen listalta ja puolustaa tehokasta veroeurojen käyttöä ja kaupungistumista, sekä pyrkiä supistamaan julkisen sektorin roolia ihmisten arjessa.

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen