Nato-keskustelua

Aarne Leinonen
3 min readMar 15, 2022

Nyt käydään sitä Nato-keskustelua!

Mielestäni Suomen pitäisi liittyä Natoon mahdollisimman pian ja tässä on perusteluita.

Nato on demokraattisiin, yksilönvapauksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutuneiden maiden joukko, joka on sopinut puolustavansa toisiaan mikäli yhtä vastaan hyökätään.

Mielestäni nämä vapaan maailman arvot ovat sellaisia joiden vuoksi elämä on miellyttävää ja mitkä edistävät ihmiskunnan hyvinvoinnin kasvua.

Totalitaristiset valtiot eivät arvosta yksilönvapauksia ja rajoittavat ihmisten elämää. Venäjä tässä meidän naapurissamme on nyt viimein kaikkien nähden osoittautunut taas sotaisaksi ja totalitariseksi valtioksi, joka koittaa rusentaa demokraattisen polun valinnutta Ukrainaa.

Samalla tavoin Venäjä uhkaa Suomen itsenäisyyttä ja demokratiaa.

Venäjä ei ole enää Suomelle rauhaisa naapurivaltio.

Skenaarioita puolustuspolitiikan pohjaksi

Mikäli konflikti Venäjän ja Nato-maiden välillä syntyisi, en näe mitään syytä miksi Suomi pysyisi puolueettomana. Sen hyöty olisi korkeintaankin kovin lyhytikäistä ja omanapaista.

En edes usko että Venäjä kohtelisi meitä minään muuna kuin luoteisena operaatiosuuntana totaalisessa sodassa. Olisimme joka tapauksessa osapuoli maamme sijainnin vuoksi.

Natoon liittymisen kannattavuutta voi ajatella mahdollisten eri tilanteiden näkökulmasta. Tässä on neljä skenaariota:

  1. Ei synny kärhämiä — Suomelle ei tulisi merkittävää haittaa kuulua Natoon. Naton ydinpelote toimisi. Tavoiteltava tilanne.
  2. Venäjä hyökkäisi tai painostaisi Suomea — Jäsenyys Natossa suojaisi ja nostaisi merkittävästi kynnystä Venäjälle hyökätä Suomeen, koska hyökkäyksellä saisi muut Nato-maat vastaansa. Naton ulkopuolella oleminen tarkoittaisi, että olisimme yksin sodassa Venäjää vastaan ja vaikka puolustusvoimat Suomea puolustaisivat, ei Suomi kestäisi yksin Venäjää vastaan.
  3. Venäjä hyökkäisi Nato-maahan ja alkaisi kolmas maailmansota — En usko hetkeäkään että Suomi pystyisi, tai edes haluaisi pysyä liittoutumattomana Venäjä-Nato-sodassa.
  4. Jokin muu maa hyökkäisi Nato-maahan ja Suomi kuuluisi Natoon — Suomesta pyydettäisiin apua ja Suomi vastaisi Nato-sopimuksen mukaisesti. Suomalaisia voisi kuolla puolustaen demokratiaa, yksilönvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta, mutta se ei ehkä tapahtuisi juuri Suomen maaperällä.

Enkä näe syytä miksi Suomi ei puolustaisi vaikkapa Viroa, jos Venäjä hyökkäisi. Miten Suomen tilanne kolmannen maailmansodan jälkeen olisi millään tavalla parempi jos Suomi ei olisi kuulunut läntiseen liittoumaan? Suurempi vastavoima totalitarismille tarkoittaisi todennäköisempää voittoa ja pienempiä tappioita.

Minä olisin ainakin valmis puolustamaan demokratiaa, yksilönvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta totalitaristisen valtion hyökkäystä vastaan. Naton, kuten myös EU:n tarkoitus on siinä että demokratiaan uskovat pienet maat liittoutuvat keskenään isommaksi kokonaisuudeksi. Yhdessä Nato ja EU on paljon merkittävämpi maailmanpoliittinen toimija kuin niihin kuuluvat maat yksin olisivat.

Mielestäni Suomen pitää olla osa läntistä vapaata maailmaa.

Suhde Venäjään

Venäjään on suhtauduttava Suomelle vihamielisenä valtiona heidän oman julistuksensa mukaisesti.

Venäjän nykyisen hallinnon ollessa vallassa ja demokratian siellä ollessa näennäistä ei Suomen linja voi olla myötäillä Venäjän intressejä pysyen sotilaallisesti liittoutumattomana. Vasta kun naapurin hallinto on vaihtunut, voidaan suhteet siihen normalisoida. Nyt Venäjä koettelee kaikilla keinoilla naapureitaan hamuillen fossiilitaloutensa viimeisillä henkäyksillä palauttaa entistä imperiumiaan.

Venäjä-suhteemme ei voi perustua naiviin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiseen pilkahdukseen demokratiasta, vaan sen täytyy perustua realismille. Sitä on oltava valmis muuttamaan kun muutosta Venäjällä on nähtävillä.

Suomen valtiollisen suhteen muuttuminen Venäjän valtioon ei saa heijastua vihamielisyydeksi venäläisiä kohtaan. Suhtautuminen venäläisiin ei saa muuttua vihamieliseksi, se ei palvele ketään. Ei pidä vihata venäläisiä, vaan totalitaristista järjestelmää ja sen ylläpitäjiä.

Aivan tarpeetonta on vihata demokratiaan, yksilönvapauksiin ja oikeusvaltioperiaatteisiin sitoutuneita venäläisiä jotka jo ovat Suomessa tai EU:ssa, tai haluavat paeta Venäjältä. Suomi tulee olemaan talouspakotteiden köyhdyttämän Pohjois-Koreamaisen totalitaristisen diktatuurin naapurivaltio, ja tulevan vuosikymmenen loikkarit pitää integroida länsimaisiin arvoihin ja yhteiskuntiin. Pitkässä juoksussa Venäjä heikkenee kun aivovuoto kasvaa.

Totalitarismi murtuu sisäiseen mahdottomuuteensa.

Kiina nousevana uhkana vapaudelle

Nyt tätä akuuttia Venäjä-uhkaa kauemmas vielä jos tämän vuosisadan kehityskaarta katsotaan, niin autoritäärinen Kiina tulee nousemaan merkittäväksi toimijaksi globaalisti. Kiinan kommunistinen puolue johtaa maata täysin demokratian, yksilönvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteiden vastaisesti. Imperialistinen Kiina etsii vaikutusvaltaa ja pyrkii levittämään yksilönvapauksia polkevia käytänteitä globaalisti.

Läntisen maailman ja Kiinan välinen konflikti on täysin mahdollinen tällä vuosisadalla. Totalitarististen valtioiden myötä me olisimme ihmiskuntana paljon huonommassa asemassa, kun emme voisi itse määrittää vapaina elämällemme tarkoitusta.

Mielestäni Suomen pitää kuulua Kiinan nousevaa kehityskulkuakin peilaten Naton-jäseneksi.

Aarne Leinonen
Liberaalipuolueen aktiivi.
2022-03-15

Naton lippu

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen