Poistetaan kolme ministeriötä ja perustetaan Markkina- ja kilpailuministeriö tilalle

Aarne Leinonen
2 min readFeb 27, 2024

--

Poistetaan Työ- ja elinkeinoministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö. Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetissa 2024 vuodelle esitetään jo merkittävää karsimista näiden kolmen ministeriön tehtäviin.

Ehdotettuja leikkauksia suhteessa budjettiin

Leikataan Reilusti -vaihtoehtobudjetissa TEM sisältä poistuu tarpeettomat TE-toimistot, markkinoita vääristävät yritystuet, sekä muuta toissijaista tehtävää. MMM sisältä poistuu markkinoita vääristävät yritystuet, tehottomuutta aiheuttavat kansalliset maataloustuet, sekä joukko eturyhmien tulonsiirtoja. YM alta markkinoita vääristävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, yritystuet, sekä tehottomuutta aiheuttavat hanketuet.

Jäljelle jää näistä ministeriöistä olennaisimmat tehtävät eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto (TEM), Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset (TEM), Turvallisuus- ja kemikaalikeskus (TEM), Energiavirasto (TEM), Geologian tutkimuskeskus (TEM), kotouttaminen (TEM), Ympäristökeskus (YM), Metsähallitus (YM, MMM), ympäristönsuojelu (YM, MMM), Liberaalipuolueen ehdottama huoltovarmuden tuotantofutuurimalli (MMM), Maanmittauslaitos (MMM), Ruokavirasto (MMM), Luonnonvarakeskus (MMM).

Nämä tehtävät olisivat sijoitettavissa yhden ministeriön alle, jonka pääasiallinen tehtävä olisi varmistaa markkinoiden toimivuus Suomessa. Nykyisen monopolistisen ja korruptiolle todella alttiin järjestelyn sijaan keskeisenä tehtävänä on taata kilpailu kaikilla aloilla. Valikoitujen yritystukien sijaan, tehtävänä olisi patistaa yrityksiä kilpailemaan tasaisella pelikentällä ilman julkisen vallan antamaa preferenssiä joillekin toimijoille.

Tehtävien nykyisen luonteen muuttuessa täysin, myös ministeriön uusi alku on perusteltua. Tehtävien luonne muuttuu nykyisen markkinatilanteen suojelusta sen aktiivisen muuttumisen tukemiseen. Julkisen vallan tehtävä on tukea markkinoiden toimintaa varmistamalla, että kilpailua syntyy. Nykyisiä virastoja ja niiden virkakuntaa on syytä muistuttaa tästä.

Ministeriössä työtä voi jakaa kahteen osaan. Toisessa ympäristösuojelullisia, terveysturvallisuudellisia, työturvallisuudellisia ja huoltovarmuudellisia säätelyä markkinoille. Toisessa monopolien, duopolien, kartellien ja korruption suitsimista kaikilla toimialoilla. Tehtäviä voi hoitaa kaksi eri ministeriä tai vaihtoehtoisesti ministeriön voi myös jakaa, jos yksi ministeri ei riitä tehtävään. Nykyiset tehtävät kokonaisuuksittain hahmoteltuna:

  1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (TEM), Energiavirasto (TEM), Ruokavirasto (MMM)
  2. Ympäristökeskus (YM), ympäristönsuojelu (YM, MMM), Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset (TEM), Turvallisuus- ja kemikaalikeskus (TEM), Maanmittauslaitos (MMM), Luonnonvarakeskus (MMM), Geologian tutkimuskeskus (TEM), kotouttaminen (TEM), Metsähallitus (YM, MMM), Liberaalipuolueen ehdottama huoltovarmuden tuotantofutuurimalli (MMM),

Aarne Leinonen
2024–02–27

Vaihtoehtobudjetti https://liberaalipuolue.fi/leikataanreilusti/

Lennokas generointi ministeriön seinälle “Conption mirsttin misttry” tai jotakin

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen