Vastauksia vaalikoneisiin aluevaaleissa 2022

Aarne Leinonen
21 min readDec 13, 2021

--

Vaalikoneisiin kirjoittamani perustelut 118 väitteeseen. Osa on toistoa, koska niin on vaalikoneissakin. Olen ehdolla Länsi-Uudellamaalla Liberaalipuolueen listalta. Arvaatko mikä on ollut kulloinenkin väite?

Sanoma

Maksullisuus järkevöittää resurssien käyttöä, niin että palveluiden piiriin hakeudutaan vain tarpeen vuoksi. Tulonsiirrot, eli köyhille elinkustannusten korvaaminen, tapahtuu muualla julkisessa budjetissa. Asiakasmaksuilla pitää kattaa aiempaa suurempi osa tarveyspalveluiden kustannuksista.

Kannatan terapiatakuuta. Liberaalipuolueen mielestä mielenterveyden palveluiden piiriin on päästävä jopa ilman lähetettä, eli hoitoonpääsykynnystä on madallettava. Avun saaminen mahdollistaa yksilölle mielekkäämmän elämän. Yhteiskunnan turvaverkkoa on paikattava tältä osin.

Jonotus on huonoin tapa säännöstellä julkisten resurssien riittävyyttä. Parempi ratkaisu on karsia julkisen sektorin tehtäviä, karsia toimipisteitä niin, että jäljelle jäävissä saa hoitoa ja rajata julkisen sektorin hoitoon pääseviä. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta.

Koska jokaisella on ihmisarvo on hyvä että kiireellisissä asioissa saa hoitoa, mutta on yhteiskuntasopimuksen hengen vastaista ulottaa oikeudettomissa maassa oleskeleviin kaikkien oikeudellisten kustantamia palveluita. Oleskelulupa ja kansalaisuus EU:ssa ovat kelvollinen keino rajata rajallisten resurssien käyttöä.

Mitä ilmeisimmin mielenterveyspalvelut ovat olleet liian pienellä panostuksella, koska hoitojonot ovat kasvaneet kohtuuttomiksi. Nuoremmat ikäluokat 90- ja 00-luvuilla syntyneet osaavat hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin, mutta maksukyky ei riitä markkinaehtoisesti ulkoishyödyltään riittävien mielenterveyspalveluiden tuottamiseen, joten julkinen panostus on perusteltua.

Ei ole mitään syytä vaatia julkisen palvelutuotannon kasvattamista. Yksityiset yritykset voivat tuottaa tämänkin palvelun kustannustehokkaasti ja julkisten kilpailutusten kriteerit täyttäen. Markkinaehtoisten yksityisten palveluiden määrää pitää ennemmin kasvattaa.

Alle 18 vuotiaille maksuton ehkäisy on perusteltavaa. 24 vuotias on ollut täysi-ikäinen jo 6 vuotta. Vastuu elämänvalinnoista on yksilöllä itsellään. Kondomien ja hormonaalisen ehkäisyn hankinta kuuluu kansalaisen omiin päätöksiin. Tulonsiirrot nuorille kuuluvat eri kohtaan julkista budjettia, jos joku tätä nuorille koituvilla kustannuksilla perustelee.

En näe mitään varsinaista perustetta tälle. Tilastointi päätöksenteon tueksi onnistunee jo näillä tai vähemmällä.

Videopuhelut ja puhelut, sekä liike ja aktiivisuussensorit voivat täydentää kotihoitoa ja lisätä sen tehokkuutta. Kuitenkaan väkisin näin ei kannata fyysistä ihmiskontaktia poistaa. Soittakaa isovanhemmillenne useammin!

Kotihoito voi olla mielekkäämpää hoitoa, joka sen lisäksi on kustannustehokkaampa. Vanhuksen kunto ja aivorappeumat kuitenkin määrittävät onnistuuko kotihoito. Jokatapauksessa ihmisten omaa varallisuutta on käytettävä vanhainhoidon rahoitukseen.

Poliittinen päätös on määrittää riskitasot tulipalo-onnettomuuksien suhteen ja painopisteen on oltava tiiviin ihmisasutuksen suojaamisessa. Asemien säilyttämisessä ei voi lukittautua, vaan määrää voi myös täytyä kasvattamaan.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa myös EU:n ulkopuolelta huoltosuhteen korjaamiseksi. Työmarkkinoita ja rakenteita on uudistettava, niin että työllistyminen vaikkapa hoitajiksi helpottuu.

Työmarkkinoilla pätee kysynnän ja tarjonnan lait aivan samalla tavalla kuin muuallakin vapailla markkinoilla. Palkka on yksi tekijä millä työpaikkoja valitaan. Jos kysyntä hoitajille ylittää nykyisen tarjonnan, niin sitten palkan on noustava. Yleissitovuuden vuoksi vaarana on kuitenkin yleinen julkisen sektorin kustannustason kasvu ja tätä täytyy välttää paikallisella sopimisella ja tarkasti työvoimapulaan kohdennetuilla palkkauksilla.

Keskityksillä saadaan kustannustehokkuutta toimintaan. Keskitetyt palvelut peittoavat hajautetut tyhjät toimipisteet joissa ei saa palvelua.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Ei ole uusmaalaisten tehtävä ylläpitää kestämätöntä asutusta muualla Suomessa.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa.

Laajat yksilönvapaudet ja tasa-arvo lain edessä ovat lähtökohtia politiikalleni. Tähän liittyen seksuaalinen suuntautuminenkaan ei ole tekijä jolla valtion pitäisi syrjiä vapaita yksilöitä. Selvittäisin myös polyamoristen liittojen mahdollisuutta lailliseen statukseen.

Länsi-Uudenmaan täytyy kantaa osansa turvapaikkaa hakevien vastaanottamisesta.

Vanhemmilla on merkittävä vastuu lastensa kasvatuksesta. Nykyiselläänkin on laillinen mahdollisuus antaa aivan riittäviä rangaistuksia, vaikka niitä ei kouluissa käytettäisi.

Omat arvoni ovat humanismi ja liberalismi. Kollektivistiset ideologiat kuten uskonto ja nationalismi eivät sovellu ihmiskunnan seuraavaan vuosisataan. Konservatiivinen ydinperheen malliin pakottavia toimia ei valtiotasolla pitäisi toteuttaa. Vapautta yksilölle tehdä omat elämänvalintansa toisten oikeuksia loukkaamatta on erinomainen pohja politiikan tekemiselle. Yhteistyön pitää pohjautua vapaaehtoisuudelle ollakseen kaikista oikeudenmukaisinta.

Riittävien ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ei tarvitse tapahtua julkisomisteisissa organisaatioissa. Kilpailuttamalla yksittäisiä palvelun osia, niin että jokaiseen kilpailutukseen saadaan useita vastauksia, päästään hyvinvointialueella hyötymään avoimista markkinoista. Tällöin hyvinvointialueiden vastuulle jää tehtyjen sopimusten noudattaminen ja palvelutason valvonta, jonka alittaminen voidaan asettaa ehdoksi irtisanoa sopimus.

Liberaalipuolueen mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee.

Hyvinvointialueen henkilöstön palkkausperusteet voidaan muuttaa oikeudenmukaisiksi. Mikäli yleissitovat työehtosopimukset puretaan, onnistuu yksittäiselle työntekijälle hänen työtehoa vastaavan palkan maksaminen vieläkin helpommin, kun palkankorotukset tuottaville työntekijöille eivät seuraisi pelkkää pohjatasoa.

Kestävyysvaje, eli huoltosuhteen heikkeneminen, eli eläkeläisten määrän kasvu suhteessa työssäkäyvään väestöön, tekee jo yksissään julkisen talouden tilasta kestämättömän. Julkisen sektorin tehtäviä on karsittava radikaalisti. Keskiluokan itselleen maksamia tulonsiirtoja pitää vähentää, koska verotus välissä luo hukkaa. Eläkkeitä pitää leikata alkaen suurista eläkkeistä. Eläkkeelle elintason säästäminen täytyy olla yksilön omalla vastuulla ja yhteisesti tarjotaan vain perustaso.

Nyt kulutamme enemmän resursseja kuin tämä planeetta meille tarjoaa. Lyhyellä tähtäimellä meidän on ihmiskuntana asetettava talouskasvua haittaavia mekanismeja esimerkiksi kasvihuonepäästöjen hinnoitteluun. Tällaisia hetkellisesti talouskasvuun vaikuttavia poliittisia systeemitason markkinaehtoisia ratkaisuita ovat päästökaupan laajentaminen ja hiilitullut EU-alueelle. Työpaikat eivät ole ristiriidassa ympäristölle kunhan irtikytkentä arvontuotannon ja luonnonvarojen käytön välillä onnistuu. Talouskasvu on elintason kasvua.

Kyllä, ja parhaassa tapauksessa esimerkiksi päästökaupalla arvioiminen tapahtuisi automaattisesti osana hintaa vaikkapa tarvikehankinnoissa, niin ettei erillistä kriteeristöä jokaisella päätöksentekotasolla tarvitse luoda.

Vapaa lähdekoodi, avoimet rajapinnat ja mahdollisuus pienemmillä ketterillä ohjelmistotaloilla osallistua tietojärjestelmien kilpailutukseen lisää elinkeinonvapautta ja tuottaa parempia julkisia tietojärjestelmiä. Apotti ja Aster ovat esimerkkejä epäonnistuneista tietojärjestelmistä, jotka ohjelmistokehitysfilosofiansa vuoksi epäonnistuvat ja tuottavat valtavaa hukkaa käyttäjiensä prosesseihin. Äänestä tämä käyttäjäkeskeisen suunnittelun diplomi-insinööri edustamaan järkeä IT-hankintoihin.

Huumeiden dekriminalisointi tuottaa parempia tuloksia kuin kieltolakipolitiikka. Ihmiset ovat vapaita muokkaamaan aivokemiaansa haluamallaan tavalla, kunhan se ei aiheuta muille kokonaisuutena haittoja. Joidenkin huumeiden valmistamisen ja myynnin laillistaminen lisäisi elinkeinonvapautta ja yksilönvapautta. Haittaverotuksella saataisiin katettua jäljelle jääviä huumeiden aiheuttamia yhteiskunnallisia ulkoishaittoja.

Terveyspalveluiden sijoitteleminen mahdollisimman suuren ihmisjoukon käytettäväksi yhdestä pisteestä käsin voi tuoda kustannussäästöjä ja helpottaa yhteenlasketusti suuremman joukon asiointia enemmän, kuin hajallaan olevat toimipisteet.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Hyvinvointialueita täytyy yhdistellä. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Muualla Suomessa hyvinvointialueita on myös liikaa. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan. Nykyisillä hyvinvointialueilla vastaus on ei.

Hoitotakuu on toteutettavissa jos ihmiset ovat valmiita maksamaan hoidostaan enemmän eivätkä odota niin paljon julkista tukea hoitoon hakeutumiselleen. Sosialistisessa systeemissä jonotus on ainoa keino säännöstellä rajallisia resursseja, joita silti jaetaan näennäisesti rajattomina. Ilman terveydenhoidon takuuta kiireelliset ja maksukykyiset ohjautuvat yksityisen hoidon piiriin ja näin sentään säästyy yhteisiä varoja köyhemmille.

Hoito on parempi kuin jono. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta.

Itsestäänselvyys sanoisin. Mikä tämä kysymys edes on? Eikö internet ole saapunut jo kaikkiin Suomen kolkkiin? Kevyt ja oikein kilpailutettu ajanvarausjärjestelmä maksaa itsensä nopeasti takaisin kun puhelimen päivystyksestä vapautuu hoitohenkilöstön työtä.

Hoitajamitoitus on esimerkki ylhäältä annetusta säädöksestä, jonka toteuttamiseen ei annettu riittäviä resursseja. Tästä syystä päätöstaso riittävästä palvelutasosta ja resursseista on oltava samassa paikassa. Valvonnalla ja rangaistuksilla pidettävä huolta, että hoitajamäärä on tarpeeseen riittävä eikä laiminlyöntejä tapahdu. Osan vanhusten hoitaminen onnistuu pienemmälläkin hoitajamäärällä.

Sopimusten valvonnalla ja rangaistuksilla pidettävä huolta, että hoitajamäärä on tarpeeseen riittävä eikä laiminlyöntejä tapahdu. Taloudellisesti kannattamattomat liian pienet yksiköt voisivat karsiutua myös kunnolla tehdyistä kilpailutuksista pois.

Kotihoito voi olla mielekkäämpää hoitoa, joka sen lisäksi on kustannustehokkaampa. Vanhuksen kunto ja aivorappeumat kuitenkin määrittävät onnistuuko kotihoito. Jokatapauksessa ihmisten omaa varallisuutta on käytettävä vanhainhoidon rahoitukseen entistä enemmän.

Videopuhelut ja puhelut, sekä liike ja aktiivisuussensorit voivat täydentää kotihoitoa ja lisätä sen tehokkuutta. Etäpalveluita voi opastaa vanhuksille. Kuitenkaan väkisin näin ei kannata fyysistä ihmiskontaktia poistaa.

Hyvinvointialueen kaikkea henkilöstöä on käytettävä tarkoituksenmukaisimpaan kulloiseen tehtävään ja se voi hyvin olla muualla kuin alkuperäisessä tehtävässä. Mitään ylimääräistä jäykkyyttä julkiselle sektorille ei kannata toteuttaa.

Yksityiset yritykset voivat tuottaa myös neuvolapalvelun kustannustehokkaasti ja julkisten kilpailutusten kriteerit täyttäen. Riittävien ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ei tarvitse tapahtua julkisomisteisissa organisaatioissa. Kilpailuttamalla päästään hyvinvointialueella hyötymään avoimista markkinoista. Tällöin hyvinvointialueiden vastuulle jää tehtyjen sopimusten noudattaminen ja palvelutason valvonta, jonka alittaminen voidaan asettaa ehdoksi irtisanoa sopimus.

Työmarkkinoilla pätee kysynnän ja tarjonnan lait aivan samalla tavalla kuin muuallakin vapailla markkinoilla. Palkka on yksi tekijä millä työpaikkoja valitaan. Jos kysyntä hoitajille ylittää nykyisen tarjonnan, niin sitten hinnan jolla työtä ostetaan on noustava. Perusammatit eivät tarvitse mitään sen kummempaa työn arvon määritystä.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa myös EU:n ulkopuolelta huoltosuhteen korjaamiseksi. Työmarkkinoita ja rakenteita on uudistettava, niin että työllistyminen vaikkapa hoitajiksi helpottuu. Nykyisessä tilanteessa suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan tarpeeksi suomalaisille hoitajille, jotta suomalaiset saadaan hoidettua, joten maahanmuutolla on houkuteltava työnteolla omaa elintasoaan parantavia ihmisiä EU:n ulkopuolelta.

Hoito on parempi kuin jono. Osan hoitotyöstä voi varmasti suorittaa myös vajaammalla kielitaidolla. Hoitajapula puolestaan on suurelta osin seurausta siitä, että suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan hoitotyöstä niin suurta palkkaa, että sillä suomalaiset haluavat hoitajana työskennellä.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Liberaalipuolueen ja itseni mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee. Keskituloisten täytyy kantaa suurempi vastuu omista terveyspalveluistaan ilman julkista sektoria.

Hyvinvointialueita täytyy yhdistellä, koska rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Maksullisuus järkevöittää resurssien käyttöä niin, että palveluiden piiriin hakeudutaan vain tarpeen vuoksi. Tulonsiirrot, eli köyhille elinkustannusten korvaaminen, tapahtuu muualla julkisessa budjetissa. Asiakasmaksuilla pitää kattaa aiempaa suurempi osa tarveyspalveluiden kustannuksista.

Markkinaehtoisten yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden määrää pitää kasvattaa ja esimerkiksi palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta. Markkinaehtoinen kilpailu toimijoiden välillä tuottaa tehokkuusparannuksia. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle.

Liberaalipuolueen mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti, jotta ihmiset voivat käyttää ansaitsemansa rahat itse valitsemiinsa kohteisiin. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee. Myös sosiaali- ja terveyspuolelta löytyy tehtäviä, jotka eivät kuulu julkisen sektorin tuotettavaksi. Päätökset näiden palveluiden karsimisesta tehdään eduskuntatasolla.

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pesti ei ole tai ei pidä olla kokopäiväinen. Poliittisten luottamustehtävien maakuntatasolla pitää olla tehtävissä muun työssäkäynnin ohella. Verrattuna Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajaan joka saa arviolta 15000 € vuodessa luottamustoimestaan, kuulostaa väitteessä annettu 84000 € vuotuinen ehdotus korkealta.

Maakuntien liitot vastaavat tällä hetkellä alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta. Maakuntien liitot valitaan kunnanvaltuustojen jäsenistä, mutta maakuntavaltuustot olisivat jatkossa päällekkäisiä alueellisia poliittisia toimijoita hyvinvointialueiden kanssa. Hallinnon yksinkertaistamiseksi maakuntien liittojen tehtävät olisi täysin siirrettävä hyvinvointialueille.

Mielestäni ei ole realistista, että ministeritehtävää hoitava henkilö tai kansanedustaja kykenee toimensa ohella myös perehtymään ja osallistumaan aluevaltuustojen luottamustehtäviin. Lisäksi poliittisen vallan keskittyminen harvoille henkilöille ei ole hyvin toimivan kansanvallan merkki.

Päinvastoin hyvinvointialueiden tehtäviä täytyy tulevaisuudessa lisätä, koska liian pienet muuttotappiolliset kunnat eivät ole oikea taso rahoittaa ja tuottaa kovin montaa julkista palvelua. Maakuntataso on hyvä esimerkiksi pelastustoimen hallintoon.

Päätäntävalta riittävistä resursseista täytyy kuulua rahoituksesta vastaavalle taholle. Mikäli hyvinvointialueet ovat vastuussa omien alueidensa hyvinvointipalveluiden rahoituksesta, voivat ne myös itse ilman ylhäältä eduskunnasta saneltuja säädöksiä päättää alueidensa palo- ja pelastustoimen kattavuudesta. Nämäkin riittävät resurssit joutuvat kaiken muun julkisen rahankäytön tavoin tarkasteluun, eikä tätä julkisen sektorin sopeutusta kannata siksi ennalta lukita.

Palokunnan toimenkuvan vuoksi vapaaehtoinen ja sivutoiminen päivystys ovat uskoakseni hyviä keinoja tuottaa tätä palvelua. Vakinaisesti palkattua henkilöstöä ja kiinteitä julkisomisteisia toimipisteitä ei tähän tarpeeseen ainakaan pitäisi sitoa harvaan asutuille alueille.

Yle

Vapauden vastapainona ihmisten kuuluu vastata enemmän itsestään ja hyvinvoinnistaan. Vastuu elämänvalinnoista on yksilöllä itsellään. Entistä suurempi osa terveydenhuollosta pitää kattaa ihmisten itsensä ottamilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla tai maksuilla. Julkisen sektorin pitää keskittää turvaverkkonsa niille huono-osaisille, jotka eivät pysty itse kattamaan riittävää terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita.

Liberaalipuolueen mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee.

Nyt kulutamme enemmän resursseja kuin tämä planeetta meille tarjoaa. Lyhyellä tähtäimellä meidän on ihmiskuntana asetettava talouskasvua haittaavia mekanismeja esimerkiksi kasvihuonepäästöjen hinnoitteluun. Tällaisia hetkellisesti talouskasvuun vaikuttavia poliittisia systeemitason markkinaehtoisia ratkaisuita ovat päästökaupan laajentaminen ja hiilitullut EU-alueelle. Markkinaehtoisilla mekanismeilla kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. EU:n pitää johtaa ilmastotoimissa, jotta globaali tahtotila löytyy.

On mielestäni hyvän moraalin mukaista olla loukkaamatta toisia ihmisiä ja henkilökohtaisesti olen valmis näkemään vaivaa etten loukkaa toisia. Kuitenkaan poliittisella tasolla, toisia velvoittaen ja tämän oman moraalikäsitykseni mukaista lainsäädäntöä tähän ei pidä toteuttaa. Vapaaseen yhteiskuntaan kuuluu ilmaisunvapaus vaikka se loukkaisi toisten tunteita.

Edustuksellinen demokratia johtaa joka tapauksessa etääntymiseen rivikansalaisen ongelmista ja kokemusmaailmasta, kun päättäjät saavat tuekseen tilastollista tietoa ja kansalaisille näkymättömiä systeemirajoitteita. Edustuksellisuus, eli näennäisesti kansan täysi edustavuus ja runsas vuorovaikutus kansalaisten kanssa kuitenkin parhaassa tapauksessa vähentää tätä etääntymistä.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Maakunnille voi siirtää tulevaisuudessa lisää tehtäviä. Näiden hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla ja maakuntaveron myötä alueista tulisi autonomisempia. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Maakuntien liitot vastaavat tällä hetkellä alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta. Maakuntien liitot valitaan kunnanvaltuustojen jäsenistä, mutta maakuntavaltuustot olisivat jatkossa päällekkäisiä alueellisia poliittisia toimijoita hyvinvointialueiden kanssa. Hallinnon yksinkertaistamiseksi maakuntien liittojen tehtävät olisi täysin siirrettävä hyvinvointialueille.

Markkinaehtoisten yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden määrää pitää kasvattaa. Esimerkiksi palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta. Markkinaehtoinen kilpailu toimijoiden välillä tuottaa tehokkuusparannuksia. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelutuotannon tehostumiseen johtavaa kansalaisten parhaaksi koituvaa kilpailua voi myös saada kilpailuttamalla palvelukokonaisuuksia ja valvomalla palvelutasoa.

Valtion ei pidä tukea syrjäseuduilla asumista kaupungistumisen kustannuksella. Suomi on liian pitkään koittanut pitää koko maata asuttuna mikä on johtanut merkittäviin hyvinvointitappioihin. Asuinpaikan valinta on yksilön päätettävissä ja syrjemmässä asumalla on tehnyt valinnan palveluiden huonommasta saatavuudesta. Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Tämä on hyvin selvä laskelmalla saatava tulos. Kustannukset yhteiskunnalle sulkemistoimista ovat monin verroin korkeammat kuin tehohoitopaikkojen lisääminen. Rokotukset ovat tietysti kaikista edullisin keino hoitaa koronakriisiä.

Perustelut eutanasialle ovat vahvat. Eutanasia vähentää tarpeetonta kärsimystä, ja antaa ihmisille vallan omasta elämästään. Väärinkäytökset maissa joissa sitä valvotaan ovat olemattomia kun asiaa on tutkittu. Hollannissa jo noin 5 prosenttia valitsee avustetun itsemurhan kuolintavakseen.

Julkisen sektorin pienentäminen on etu itsessään. Hyvinvointialueen sisällä myös kunnittain palveluiden karsiminen on mahdollista. Mikäli todistettavasti kokonaishyvinvointi kohdentuu oikeudenmukaisemmin ja huono-osaisten turvaverkko paranee, niin myös Espoon on oltava valmis karsimaan palveluitaan.

Sote-uudistuksen myötä julkisen sektorin kustannukset eivät saa kasvaa. Keskittämisellä saavutetaan hyötyjä, eikä palveluiden alueellinen kattavuus syrjäseuduilla oikeuta julkisen sektorin tehottomuuteen. Henkilöstökulut kasvavat, mikäli heitä täytyy syrjäseuduille houkutella. Markkinoiden kansalaisten hyödyksi koituvaa tehokkuusparannusta päästään hyödyntämään ulkoistuksien myötä tulevilla kilpailutuksilla, joissa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita otetaan palvelutuotantoon mukaan.

Kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen laajamittaisesti ihmiskunnan tasolla on välttämätöntä maapallon resurssiniukkuuden ja ilmastopäästöjen minimoimisen vuoksi. Julkisen sektorin ei tarvitse tarjota ollenkaan tehotuotettua eläinperäistä proteiinia.

Terveyspalveluiden kiinteistöt on kilpailutettava. Hyvinvointialueiden ydintehtävänä on huolehtia riittävästä sosiaali-, terveys ja pelastustoimen järjestämisestä, ei kiinteistöomaisuudesta tai uusien julkisten kiinteistöjen hankinnasta. Säännöllinen kilpailutus varmistaa tarkoituksenmukaisten tilojen ja sijaintien käytön sosiaali- ja terveyspalveluissa ja mahdollistaa yksityiselle sektorille liiketoimintamahdollisuuksia. Kiinteistöomaisuutta ei ole syytä siirtää kunnilta hyvinvointialueille. Syrjäisissä ja väestötappiollisissa kunnissa olevia kiinteistöjä ei tarvita, kun palveluverkkoa karsitaan ja koska kunnat vastaavat tulevaisuudessakin vielä kaavoituksesta ovat ne vanhojen terveyskeskusten järkevin kauppaaja.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa myös EU:n ulkopuolelta huoltosuhteen korjaamiseksi. Työmarkkinoita ja rakenteita on uudistettava, niin että työllistyminen vaikkapa hoitajiksi helpottuu. Osan hoitotyöstä voi varmasti suorittaa myös vajaammalla kielitaidolla. Nykyisessä tilanteessa suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan tarpeeksi suomalaisille hoitajille, jotta suomalaiset saadaan hoidettua, joten maahanmuutolla on houkuteltava työnteolla omaa elintasoaan parantavia ihmisiä EU:n ulkopuolelta. Hoitajapula puolestaan on suurelta osin seurausta siitä, että suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan hoitotyöstä niin suurta palkkaa, että sillä suomalaiset haluavat hoitajana työskennellä.

Pääkaupunkiseutu muuttuu aina kansainvälisemmäksi ja Suomessa oloaikanaan tai ennen integroitumista myös vieraskielistä palvelua ja viestintää voi olla tarpeen saada. Esimerkiksi Helsingissä vieraskielisellä koronaviestinnällä saatiin positiivinen vaikutus vieraskielisissä väestöryhmissä.

Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään sekä tehostamaan palvelutuotantoa, että parantamaan palveluita niiden asiakkaiden näkökulmasta. Asiakkaiden näkökulmasta tarpeetonta matkustamista myös etänä hoituviin vaivoihin ja diagnooseihin voidaan välttää. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Pääkaupunkiseutu muuttuu aina kansainvälisemmäksi ja Suomessa oloaikanaan tai ennen integroitumista myös vieraskielistä palvelua ja viestintää voi olla tarpeen saada. Esimerkiksi Helsingissä vieraskielisellä koronaviestinnällä saatiin positiivinen vaikutus vieraskielisissä väestöryhmissä.

Lohjan sairaalaa pitää arvioida samalla viivalla ja perusteilla kuin kaikkia muitakin sairaaloita Länsi-Uudellamaalla. Riittävä alueellinen palvelutaso turvaten ja keskittämisen hyötyjä arvioiden.

Uskon keskittämisen yksiköihin olevan hyödyksi. Kielilain mukaisesti kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kielilain velvoittavuutta pitää kaksikielisiä viranomaisia pitää soveltaa niin, että virka-alueet Länsi-Uudenmaan sisälläkin voivat jakautua yksi- ja kaksikielisiin kuntiin, jotta kulut hyvinvointialueella riittävien viranomaisten palkkaamiseksi eivät kasva. Länsi-Uudellamaalla Vihti ja Karkkila ovat ainoita yksikielisiä kuntia, joissa velvoittavuutta ruotsinkieliseen palveluun ei ole.

Alle 18 vuotiaille maksuton ehkäisy on perusteltavaa. 24 vuotias on ollut täysi-ikäinen jo 6 vuotta. Vastuu elämänvalinnoista on yksilöllä itsellään. Kondomien ja hormonaalisen ehkäisyn hankinta kuuluu kansalaisen omiin päätöksiin. Tulonsiirrot nuorille kuuluvat eri kohtaan julkista budjettia, jos joku tätä nuorille koituvilla kustannuksilla perustelee.

Maksuttomuus on huono lähtökohta palveluiden järjestämiseen. Ulkoishyödyt jotka hammastarkastuksella saadaan pitää olla merkittävästi kustannuksia suuremmat. Epäilen, että tälläkin keinolla maksuttomaan hoitoon hakeutuvat ne jotka muutenkin pitävät purukalustostaan huolta. Mikäli ennaltaehkäisevä ja kuluja pitkässä juoksussa karsiva vaikutus voidaan osoittaa, niin maksuttomuus on perusteltua. Asiaa voidaan kokeilla.

Työmarkkinoilla pätee kysynnän ja tarjonnan lait aivan samalla tavalla kuin muuallakin vapailla markkinoilla. Palkka on yksi tekijä millä työpaikkoja valitaan. Jos kysyntä hoitajille ylittää nykyisen tarjonnan, niin sitten palkan on noustava. Mielestäni julkisen sektorin koko ja kustannukset eivät kuitenkaan saa kasvaa nykyisestä. Liberaalipuolueen ehdokkaana tarjoan äänestäjille vaihtoehdon jossa käydään kaikki muut keinot läpi ennen julkisen sektorin kulujen kasvattamista.

Tulonsiirrot kuuluvat eri kohtaan julkista budjettia. Progressiota ei pidä ulottaa hyvinvointialueen asiakasmaksuihin, koska se olisi huomattavan byrokraattinen keino tulontasauksiin ja viimesijaisen turvan tarjoamiseen. Verotuksen ja tulonsiirtojen täytyy toteutua mahdollisimman universaaleina ja yksinkertaisina. Tarveharkinnasta ja ihmistyössä etuisuuksien käsittelyssä pitää pyrkiä eroon.

Yleisvaarallisten tartuntatautien ehkäisyn vuoksi hoitohenkilökunta voidaan velvoittaa rokotettavaksi. Myös yleinen väestön rokotuspakko voi kaupungeissa tulla kyseeseen. Edellytys tiiviissä ihmisyhteisössä elämiseen on joistain yksilönvapauksista luopumista toisten ihmisten yksilönvapausten turvaamiseksi, tässä tapauksessa oikeus elämään.

Huumeiden käyttöhuone vähentäisi huumeista yhteiskunnalle koituvia haittoja ja mahdollistaisi syrjäytyneiden ihmisten tavoittamisen ja tukiverkon paikkaamisen. Huumeiden dekriminalisointi tuottaa parempia tuloksia kuin kieltolakipolitiikka. Ihmiset ovat vapaita muokkaamaan aivokemiaansa haluamallaan tavalla, kunhan se ei aiheuta muille kokonaisuutena haittoja. Joidenkin huumeiden valmistamisen ja myynnin laillistaminen lisäisi elinkeinonvapautta ja yksilönvapautta. Haittaverotuksella saataisiin katettua jäljelle jääviä huumeiden aiheuttamia yhteiskunnallisia ulkoishaittoja.

Kaikilla paikkakunnilla ei välttämättä tule riittämään hoitajia tai keskittämisellä voidaan saada merkittäviä kustannushyötyjä.

Protektionismi ei ole tehokasta, vaan kohdentaa yhteiskunnan rajalliset resurssit tehottomaan toimintaan ja tuottaa siten hyvinvointitappioita. Vapaalla markkinaehtoisella kilpailulla ja suhteellisella kilpailuedulla myös paikallisille toimijoille syntyy tilausta ilman perusteetonta suosimista.

Luottotietorekisteri on hyödyllinen väline sopimusten osapuolen maksukyvyn varmistamiseksi. Luottohäiriömerkintöjen juurisyytä täytyy ennemmin hoitaa kuin rapauttamalla luottorekisterien luotettavuutta. Tulonsiirrot kuuluvat eri kohtaan julkista budjettia.

Vapaapalokuntatoiminta on tehokas malli organisoida haja-asutusalueiden paloturvallisuus. Palokuntien toiminnan uudelleenmiettiminen on tarpeen ja tehostettavaa varmasti löytyisi.

Hyvinvointialueen tehtäviä tarkastellessa ja muutenkin julkisia resursseja jakaessa eri kohteita täytyy arvioida samalla viivalla. Tehtävien suojelu omilla budjeteilla ei edistä kokonaishyvinvoinnin kasvamista ja julkisen sektorin tärkeimpien tehtävien säilyttämistä. Pelastustoimi voi hyvinkin olla yksi niistä, mutta se täytyy pystyä arvioimaan muihin verraten.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Maakuntaveron myötä alueista tulisi autonomisempia. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa. Maakuntien liitot vastaavat tällä hetkellä alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta. Maakuntien liitot valitaan kunnanvaltuustojen jäsenistä, mutta maakuntavaltuustot olisivat jatkossa päällekkäisiä alueellisia poliittisia toimijoita hyvinvointialueiden kanssa. Hallinnon yksinkertaistamiseksi maakuntien liittojen tehtävät olisi täysin siirrettävä hyvinvointialueille.

Susi on lajina suojeltu ja on siksi hyvä että valtakunnallinen taho myöntää poikkeuslupia susien tappamiselle. Kotieläinten kuolemat eivät ole peruste villieläimien tappamiselle. Hirvi- ja kauriskannan hallinta on keino hillitä susikannan kasvua.

Raaseporin syntyvyys ei ole tilastojen valossa nousussa, eli synnytysten määrän kasvulla synnytysosastoa ei voi perustella. Tätä synnytysosastoa pitää arvioida samalla viivalla ja perusteilla kuin kaikkia muitakin Länsi-Uudellamaalla. Riittävä alueellinen palvelutaso turvaten ja keskittämisen hyötyjä arvioiden. Julkisten sote-kustannusten kasvu täytyy pysäyttää.

Raaseporin alaikäisen väestön määrä ei ole tilastojen valossa nousussa, eli lasten määrän kasvulla lastenosastoa ei voi perustella. Tätä pitää arvioida samalla viivalla ja perusteilla kuin kaikkia muitakin palveluita Länsi-Uudellamaalla. Riittävä alueellinen palvelutaso turvaten ja keskittämisen hyötyjä arvioiden. Julkisten sote-kustannusten kasvu täytyy pysäyttää.

Valtion ei pidä tukea syrjäseuduilla asumista kaupungistumisen kustannuksella. Suomi on liian pitkään koittanut pitää koko maata asuttuna mikä on johtanut merkittäviin hyvinvointitappioihin. Asuinpaikan valinta on yksilön päätettävissä ja syrjemmässä asumalla on tehnyt valinnan palveluiden huonommasta saatavuudesta. Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään sekä tehostamaan palvelutuotantoa, että parantamaan palveluita niiden asiakkaiden näkökulmasta. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Hyvinvointialueiden tilastoja voisi olla enemmän tarjolla. Ehdokkaana niiden koostamisessa on ollut työtä, enkä usko että äänestäjät ovat siihen vaivautumassa. Mitä faktatietoa äänestäjät ylipäätänsä tarvitsevat edustuksellisessa demokratiassa. Faktaa uusien ehdokkaiden kyvyistä pärjätä aluevaltuustoissa ei luonnollisestikaan ole tarjolla.

En ole mitään sellaista havainnut. Normaalia poliittista peliä vanhoilta puolueilta sekoittaa kaikkien muiden vaalien teemoja ja alueisiin liittymättömiä kysymyksiä äänestyspäätöstä sekoittamaan.

Palveluseteliä pitäisi muutenkin tarjota vaihtoehtona julkisen tuotannon järjestämiselle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja kilpailu asiakkaista tehostaa palvelutuotantoa.

Uskon kielellisen keskittämisen joihinkin yksiköihin olevan hyödyksi. Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään tarjoamaan parempaa palvelua niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka haluavat asioida toisellakin kielellä. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Iltalehti

Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään sekä tehostamaan palvelutuotantoa, että parantamaan palveluita niiden asiakkaiden näkökulmasta. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Hyvinvointialueita täytyy yhdistellä. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Muualla Suomessa hyvinvointialueita on myös liikaa. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan.

Markkinaehtoisten yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden määrää pitää kasvattaa ja esimerkiksi palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta. Markkinaehtoinen kilpailu toimijoiden välillä tuottaa tehokkuusparannuksia. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle.

Liberaalipuolueen mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee.

Liberaalipuolueen mielestä Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea radikaalisti, jotta ihmiset voivat käyttää ansaitsemansa rahat itse valitsemiinsa kohteisiin. Korkea verotus laskee työnteon kannattavuutta ja heikentää Suomen talouskasvua. Leikkauksia voi tehdä miljardeja pelkästään karsimalla tehtäviä joita julkinen sektori nyt tekee. Myös sosiaali- ja terveyspuolelta löytyy tehtäviä, jotka eivät kuulu julkisen sektorin tuotettavaksi. Päätökset näiden palveluiden karsimisesta tehdään eduskuntatasolla. Ihmiset voivat vapaaehtoisesti panostaa terveyteensä nykyistä enemmän, mikä voisi johtaa terveysmenojen kasvuun, mutta sen ei täydy tapahtua julkista sektoria kasvattamalla.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Työmarkkinoilla pätee kysynnän ja tarjonnan lait aivan samalla tavalla kuin muuallakin vapailla markkinoilla. Palkka on yksi tekijä millä työpaikkoja valitaan. Jos kysyntä hoitajille ylittää nykyisen tarjonnan, niin sitten palkan on noustava. Mielestäni julkisen sektorin koko ja kustannukset eivät kuitenkaan saa kasvaa nykyisestä. Liberaalipuolueen ehdokkaana tarjoan äänestäjille vaihtoehdon jossa käydään kaikki muut keinot läpi ennen julkisen sektorin kulujen kasvattamista.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa myös EU:n ulkopuolelta huoltosuhteen korjaamiseksi. Työmarkkinoita ja rakenteita on uudistettava, niin että työllistyminen vaikkapa hoitajiksi helpottuu. Osan hoitotyöstä voi varmasti suorittaa myös vajaammalla kielitaidolla. Nykyisessä tilanteessa suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan tarpeeksi suomalaisille hoitajille, jotta suomalaiset saadaan hoidettua, joten maahanmuutolla on houkuteltava työnteolla omaa elintasoaan parantavia ihmisiä EU:n ulkopuolelta. Hoitajapula puolestaan on suurelta osin seurausta siitä, että suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan hoitotyöstä niin suurta palkkaa, että sillä suomalaiset haluavat hoitajana työskennellä.

Päätäntävalta riittävistä resursseista täytyy kuulua rahoituksesta vastaavalle taholle. Mikäli hyvinvointialueet ovat vastuussa omien alueidensa hyvinvointipalveluiden rahoituksesta, voivat ne myös itse ilman ylhäältä eduskunnasta saneltuja säädöksiä päättää alueidensa palo- ja pelastustoimen kattavuudesta. Nämäkin riittävät resurssit joutuvat kaiken muun julkisen rahankäytön tavoin tarkasteluun, eikä julkisen sektorin sopeutuksen takia tätäkään kannata siksi ennalta lukita.

Jonotus on huonoin tapa säännöstellä julkisten resurssien riittävyyttä. Parempi ratkaisu on karsia julkisen sektorin tehtäviä, karsia toimipisteitä niin, että jäljelle jäävissä saa hoitoa ja rajata julkisen sektorin hoitoon pääseviä. Hoito on parempi kuin jono. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta.

Poliittisten päätösten ei täydy syrjiä ketään myöskään seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen mukaan. Pride-liputus on yksi symbolinen ja pienikustannuksinen keino kulttuuriseen muutokseen.

Espoon täytyy kantaa osansa turvapaikkaa hakevien vastaanottamisesta.

Vanhemmilla pitää olla vapaus päättää omasta perhe-elämästään eikä ole valtion tehtävä määrätä sen työnjakoa. Henkilökohtaisesti omassa elämässäni jakaisin vapaat tasan. Kulttuurinen muutos sukupuolten tasa-arvoon ja naisten työelämään osallisuuteen tapahtuu pääosin ilman uutta lainsäädäntöä.

Nyt kulutamme enemmän resursseja kuin tämä planeetta meille tarjoaa. Lyhyellä tähtäimellä meidän on ihmiskuntana asetettava talouskasvua haittaavia mekanismeja esimerkiksi kasvihuonepäästöjen hinnoitteluun. Tällaisia hetkellisesti talouskasvuun vaikuttavia poliittisia systeemitason markkinaehtoisia ratkaisuita ovat päästökaupan laajentaminen ja hiilitullut EU-alueelle. Työpaikat eivät ole ristiriidassa ympäristölle kunhan irtikytkentä arvontuotannon ja luonnonvarojen käytön välillä onnistuu. Talouskasvu on elintason kasvua ja siihen on tähdättävä.

Pääkaupunkiseudulla ja Espoossa autoilu ei tarvitse enempää julkista subventointia. Sen sijaan joukkoliikennettä, eli raideliikennettä ja bussiliikennettä on perustelua lisätä vaikka markkinoita avaamalla. Länsi-Uudenmaan alueella vaikuttava suorempi Helsinki-Turku-raidelinjaus parantaa myös valtion laajuisia liikenneyhteyksiä.

Kielilain velvoittavuutta pitää kaksikielisiä viranomaisia pitää soveltaa niin, että virka-alueet Länsi-Uudenmaan sisälläkin voivat jakautua yksi- ja kaksikielisiin kuntiin, jotta kulut hyvinvointialueella riittävien viranomaisten palkkaamiseksi eivät kasva. Kielilain mukaisesti kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Länsi-Uudellamaalla Vihti ja Karkkila ovat yksikielisiä kuntia, eli suurta vaikutusta tällä ei ole.

Lohjan sairaalaa pitää arvioida samalla viivalla ja perusteilla kuin kaikkia muitakin sairaaloita Länsi-Uudellamaalla. Riittävä alueellinen palvelutaso turvaten ja keskittämisen hyötyjä arvioiden.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Terveyspalveluista säätäminen voidaan tehdä suuremmissa kokonaisuuksissa. Hyvinvointialueita täytyy ensin yhdistellä ja lautakuntien asettelu perustua asukasmäärään. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan.

Terveyspalveluiden sijoitteleminen mahdollisimman suuren ihmisjoukon käytettäväksi yhdestä pisteestä käsin voi tuoda kustannussäästöjä ja helpottaa yhteenlasketusti suuremman joukon asiointia enemmän, kuin hajallaan olevat toimipisteet.

Mediatalo Keskisuomalaisen ja PunaMusta Median vaalikone, KSML

Yhteiskunta muuttuu kaupungeissa entistä joustavammaksi ajallisen palvelutason kattavuuden puolesta. Sote-palveluiden täytyy helpottaa ihmisten elämää ja vaikkapa joustava hoitoonpääsy lisäisi ihmisten hyvinvointia. Keskittäminen voisi mahdollistaa myös kustannustehokkaan ympärivuorokautisen palvelutarjoamisen. Terveyspalveluiden sijoitteleminen mahdollisimman suuren ihmisjoukon käytettäväksi yhdestä pisteestä käsin voi tuoda kustannussäästöjä ja helpottaa yhteenlasketusti suuremman joukon asiointia enemmän, kuin hajallaan olevat toimipisteet, jotka ovat auki vain rajallisen ajan.

Perhelääkärimalliin siirtyminen toimisi, jos terveydenhoidon järjestäminen yksityistettäisiin. Markkinaehtoisten yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden määrää pitää kasvattaa. Esimerkiksi palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta valita vaikkapa perhelääkärinsä. Markkinaehtoinen kilpailu toimijoiden välillä tuottaa tehokkuusparannuksia. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelutuotannon tehostuminen myös julkisella sektorilla on sote-uudistuksen ensisijainen tavoite. Perhelääkärimallia voi tutkia, mutta ensisijaisena uudistuksena en sitä pidä.

Aluevaltuuston ei ole mieltä asettaa hoitajamitoitusta ellei se halua lyödä lukkoon hoitamiseen kuluvia resursseja muuten ylhäältä määritellystä budjetista. Voisi tulla eteen tilanne, jossa tarpeellisemmista resursseista joudutan leikkaamaan kiinteän hoitajamitoituksen takia. Puolestaan valtakunnallinen hoitajamitoitus on esimerkki ylhäältä annetusta säädöksestä, jonka toteuttamiseen ei annettu riittäviä resursseja. Riittävästä palvelutasosta ja resursseista päättämisen on oltava samassa paikassa. Valvonnalla ja rangaistuksilla pidettävä huolta, että hoitajamäärä on tarpeeseen riittävä eikä laiminlyöntejä tapahdu yksityistetyissä kohteissa. Osan vanhusten hoitaminen onnistuu pienemmälläkin hoitajamäärällä ja siksi hoitajamitoitus ei ole kannattava.

Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään sekä tehostamaan palvelutuotantoa, että parantamaan palveluita niiden asiakkaiden näkökulmasta. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa. Panostus palveluihin, ei seiniin.

Liberaalipuolue kannattaa terapiatakuuta. Mielenterveyden palveluiden piiriin on päästävä jopa ilman lähetettä, eli hoitoonpääsykynnystä on madallettava. Avun saaminen mahdollistaa yksilölle mielekkäämmän elämän. Yhteiskunnan turvaverkkoa on paikattava tältä osin.

Alle 18 vuotiaille maksuton ehkäisy on perusteltavaa. 24 vuotias on ollut täysi-ikäinen jo 6 vuotta. Vastuu elämänvalinnoista on yksilöllä itsellään. Kondomien ja hormonaalisen ehkäisyn hankinta kuuluu kansalaisen omiin päätöksiin. Tulonsiirrot nuorille kuuluvat eri kohtaan julkista budjettia, jos joku tätä nuorille koituvilla kustannuksilla perustelee.

Ei ole syytä, miksi toisen hyvinvointialueen hukkakapasiteettia ei voitaisi hyödyntää vaikkapa palveluseteleillä. Hoito on parempi kuin jono. Palveluseteleillä myös yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta.

Kotihoito voi olla mielekkäämpää hoitoa, joka sen lisäksi on kustannustehokkaampa. Vanhuksen kunto ja aivorappeumat kuitenkin määrittävät onnistuuko kotihoito. Jokatapauksessa ihmisten omaa varallisuutta on käytettävä vanhainhoidon rahoitukseen entistä enemmän.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Palveluista leikatessa alueellinen kattavuus on ensimmäinen leikkauskohde. Vasta sen jälkeen on karsittava eri palveluita ja viimesijaisesti hoitojonoja kasvattamalla. On tarpeetonta olla terveyskeskuksen seinät jos sisällä ei ole hoitohenkilökuntaa. Kustannukset eivät voi sote-uudistuksen myötä kasvaa.

Hyvinvointialueen tehtäviä tarkastellessa ja muutenkin julkisia resursseja jakaessa eri kohteita täytyy arvioida samalla viivalla. Tehtävien suojelu omilla budjeteilla ei edistä kokonaishyvinvoinnin kasvamista ja julkisen sektorin tärkeimpien tehtävien säilyttämistä. Pelastustoimi voi hyvinkin olla yksi niistä, mutta se täytyy pystyä arvioimaan muihin verraten.

Työmarkkinoilla pätee kysynnän ja tarjonnan lait aivan samalla tavalla kuin muuallakin vapailla markkinoilla. Palkka on yksi tekijä millä työpaikkoja valitaan. Jos kysyntä hoitajille ylittää nykyisen tarjonnan, niin sitten palkan on noustava. Mielestäni julkisen sektorin koko ja kustannukset eivät kuitenkaan saa kasvaa nykyisestä. Liberaalipuolueen ehdokkaana tarjoan äänestäjille vaihtoehdon jossa käydään kaikki muut keinot läpi ennen julkisen sektorin kulujen kasvattamista sisältäen julkisen sektorien tehtävien karsimisen. Siinä tapauksessa julkisen puolen hoitajillekin on mahdollista maksaa markkinaehtoista palkkaa.

Ei ole mitään syytä vaatia julkisen palvelutuotannon kasvattamista. Yksityiset yritykset voivat tuottaa tämänkin palvelun kustannustehokkaasti ja julkisten kilpailutusten kriteerit täyttäen. Markkinaehtoisten yksityisten palveluiden määrää pitää ennemmin kasvattaa.

Markkinaehtoisten yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden määrää pitää kasvattaa. Esimerkiksi palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta. Markkinaehtoinen kilpailu toimijoiden välillä tuottaa tehokkuusparannuksia. Palveluseteleillä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kapasiteettiä päästään hyödyntämään vaihtoehtona julkisen tuotannon määrän kasvattamiselle. Palvelutuotannon tehostumiseen johtavaa kansalaisten parhaaksi koituvaa kilpailua voi myös saada kilpailuttamalla palvelukokonaisuuksia ja valvomalla palvelutasoa.

Kielelliset alueen erityispiirteet eivät ole perustelu julkisen sektorin kulujen kasvattamiseen. Kaksikielisiä palveluita tuottaessa muusta palveluiden määrästä on karsittava. Kielilain mukaisesti kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kielilain velvoittavuutta pitää kaksikielisiä viranomaisia pitää soveltaa niin, että virka-alueet Länsi-Uudenmaan sisälläkin voivat jakautua yksi- ja kaksikielisiin kuntiin, jotta kulut hyvinvointialueella riittävien viranomaisten palkkaamiseksi eivät kasva. Länsi-Uudellamaalla Vihti ja Karkkila ovat ainoita yksikielisiä kuntia, joissa velvoittavuutta ruotsinkieliseen palveluun ei ole.

Sote-uudistuksen myötä julkisen sektorin kustannukset eivät saa kasvaa. Keskittämisellä saavutetaan hyötyjä, eikä palveluiden alueellinen kattavuus syrjäseuduilla oikeuta julkisen sektorin tehottomuuteen. Henkilöstökulut kasvavat, mikäli heitä täytyy syrjäseuduille houkutella. Markkinoiden kansalaisten hyödyksi koituvaa tehokkuusparannusta päästään hyödyntämään ulkoistuksien myötä tulevilla kilpailutuksilla, joissa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita otetaan palvelutuotantoon mukaan. Alueellinen hajauttaminen on hyvä ensimmäinen leikkauskohde.

Hyvinvointialueiden rahoituksen täytyy olla siellä asuvien ihmisten harteilla. Alueelliset tulonsiirrot tulee lakkauttaa. Aluevaltuustot olisivat tämän uudistuksen jälkeen autonomisia ja pystyisivät päättämään palvelu- ja verotasosta haluamallaan tavalla. Päätös maakuntaverosta tehdään eduskunnassa.

Tasavaltainen yksi henkilö yksi ääni -periaate on hyvä. Terveyspalveluista säätäminen voidaan tehdä suuremmissa kokonaisuuksissa. Hyvinvointialueita täytyy muutenkin yhdistellä. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan. Paikallista demokratiaa kannattaa toteuttaa kokonaisuuksissa, jotka pysytvät myös palvelunsa järjestämään autonomisina.

Hyvinvointialueita täytyy yhdistellä. HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Muualla Suomessa hyvinvointialueita on myös liikaa. Suomessa on 5 yliopistosairaalaa. Se, että kustakin hyvinvointialueesta löytyy ainakin yksi yliopistollinen sairaala takaisi järkevän hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi myös kestävän rahoituspohjan. Paikallista demokratiaa kannattaa toteuttaa kokonaisuuksissa, jotka pysytvät myös palvelunsa järjestämään autonomisina.

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen