Parhaat Nato-argumentit puolesta ja vastaan

Aarne Leinonen
5 min readMar 19, 2022

--

Kokosin tähän blogaukseen argumentteja Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja vastaan. Lisäksi jaottelin argumentit parhaisiin ja heikkoihin argumentteihin. Näistä muodostuisi siten nelikenttä. Osa argumenteista on otettu HS-gallupista, osa mielipideteksteistä ja politiikkaa Twitterissä seuraamalla.

Parhaat Nato-argumentit

Parhaat argumentit Naton puolesta

1📗 Totalitariset maat käyvät hyökkäyssotia, joita vastaan demokraattisten valtioiden kannattaa liittoutua sotilaallisesti. Suuremmat liittoumat ovat tehokkaampia puolustaessaan sotilaallisesti yhteiskuntajärjestystään.

2📗 Venäjä uhkaa Suomen itsenäisyyttä. Venäjä on totalitarinen ja imperialistinen valtio, joka käy hyökkäyssotia demokraattisia naapurivaltioita vastaan. Venäjä pyrkii muodostamaan Euraasiassa itselleen puskurivyöhykkeen, viimeisimpänä osoituksena Ukraina, Kazakstan, Georgia. Suomi on Venäjän naapurivaltio. Historia osoittaa, että Venäjä on usein ennenkin hyökännyt Suomeen ja on kylmän sodan aikana pitänyt Suomea etupiirinään YYA-sopimuksella.

3📗 Nato-jäsenyys pienentää todennäköisyyttä sille, että suomalaisia kuolee sodassa. Eli, että asevelvollisuusarmeijaa ja reserviläisiä tarvitaan Suomen puolustamiseen aseellisesti. Nato jäsenyys pienentää Venäjän hyökkäämisen todennäköisyyttä Suomeen. Nato-maiden sitoumus toistensa puolustamiseen nostaa kynnystä Venäjällä hyökätä Nato-maahan. Vielä kertaakaan Venäjä ei ole hyökännyt Nato-maahan.

4📗 Nato-jäsenyys parantaa Suomen puolustuskykyä, kun liittolaisten ammustarvike ja kalusto on lähtökohtaisesti saatavilla sotatilanteessakin reserviläisarmeijalle. Lisäksi Nato-maiden yhteinen rintama lisää todennäköisyyttä voittaa sota.

5📗 “Nato-maana Suomen asema suhteessa Venäjään vahvistuisi.” Venäjä ei voisi painostaa Suomea sotilaallisesti, koska Suomella olisi toisten Nato-maiden tuki takanaan.

Parhaat argumentit Natoa vastaan

1📕 Nato-jäsenyys lisää todennäköisyyttä sille että ammattisotilaita ja vapaaehtoisia lähetetään sotimaan Suomen ulkopuolelle. Suomi luultavasti osallistuisi Baltian puolustukseen, harjoittelisi sitä rauhan aikana ja tarvittaessa joukkoja siirrettäisiin sen turvaksi. Se että Suomi on historiassa jo osallistunut ISAF-kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa on esimerkki mihin syvempi sotilaallinen liittoutuminen lännen kanssa voi johtaa.

Vaikka Yhdysvaltojen Afganistanin sota ei ollutkaan Naton 5. artiklan mukainen toimi, niin Naton komentorakennetta käytettiin sen johtamiseen.

Suomi saisi luultavasti vastuulleen Baltian maiden puolustusta, eli Viron, Latvian ja Liettuan yhteiskuntien puolustamista Venäjän hyökkäystä vastaan.

2📕 Suomesta voi tulla ydinsodan osapuoli. Nato-jäsenyys lisää todennäköisyyttä sille että Suomeen kohdistuu ydinisku. Sillä, sijoitetaanko Suomeen Nato-maiden ydinaseita, puolestaan voi olla vaikutusta todennäköisyyden kasvamiseen.

Mikäli Suomeen on kohdistettu jossain ydinsodan skenaariossa ydiniskuja, niin pelkällä Nato-jäsenyydellä ei ole vaikutusta niiden suunnitelmiin. Ydinaseiden sijoittaminen Suomeen voisi lisätä ydiniskujen todennäköisyyttä merkittävämmin. Suomessa on käytävä keskustelu Nato-jäsenyyden ehdoista Nato-keskustelun jälkeen, eli haluammeko että Nato-sijoittaa vaikka ydinaseita maa-alueellemme.

Huonot Nato-argumentit

Huonot Natoa puolustavat argumentit

1📘 “Nato-maana Suomi olisi vihdoin osa länttä, minne se kuuluukin.” Suomi on jo nyt osa länttä olemalla osa EU:ta.

2📘 Natossa Suomi voi vaikuttaa toisten Nato-maiden sisäpolitiikkaan.

Ei voi, Nato on puolustusliitto. Naton perustamiskirjassa maat ovat sitoutuneet demokratian, yksilönvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Nato ei ole kuitenkaan väline näiden arvojen vahvistamiseen jäsenmaissa.

3📘 Nato toimii vastavoimana Kiinalle.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto keskittyy Euroopan ja Pohjois-Amerikan puolustamiseen. En usko, että Kiina koskaan hyökkäisi Pohjois-Amerikkaan vaikka käytin tätä itsekin edellisessä Nato-keskustelua-blogissani argumenttina.

4📘 “Jäsenenä Suomi pääsisi tekemään päätöksiä Naton sisällä.”

Tämä ei ole kovin vahva argumentti sellaisenaan. Se ei ole oikeastaan puolesta tai vastaan. Ilman jäsenyyttä tekisimme päätöksiä vain Naton ulkopuolella.

5📘Suomen liikkumavara kansainvälisessä politiikassa lisääntyisi. Vapautuisimme Venäjän miellyttämisen painolastista.

Suomen heikon ulkopoliittisen linjan ja Venäjä-suhteen realismin esteenä ei ole Nato-jäsenyys. Suomessa on painolastina ulkopoliittista kallellaan oloa neuvostomielisistä politikoista jotka ovat ajatelleen Venäjän miellyttämisen kannalta Suomen etua. Se on syytä lopettaa ilman Nato-jäsenyyttäkin.

Huonot Natoa vastustavat argumentit

1📙 Suomen kannattaa pitää Venäjään erityiset sopuisat välit. YYA-hengessä Suomen ei pitäisi tehdä mitään Venäjälle epämiellyttävää. Venäjä muuttuu Suomi-suhteensa avulla demokraattiseksi ja ihmisoikeuksia kunnioittavaksi

Tämä kuvastaa naivia linjaa Venäjään, joka Suomessa on ollut ulkopolitiikassa valloillaan. Se on jatkoa suomettumiselle, toisen maailmansodan rauhanehdoille, YYA-sopimukselle, Neuvostoliiton satelliittina olemiselle… Toimille Venäjän tahdon mukaan. Paasikiven-Kekkosen-Halosen linja.

2📙 Naton jäsenenä Suomenpuolustusmenot kasvaisivat.

Todellisuudessa Nato-menot Suomella olisivat 50 miljoonaa euroa per vuosi luokkaa, mikä on aivan mitätön kustannus valtion budjetin. Nämä rahat otettaisiin muutenkin puolustusbudjetista. Enempää rahaa sotilaalliseen puolustautumiseen ei siis tarvitsisi käyttää ollenkaan. Suomi täyttää muutenkin jo lähes puolustusmenojen 2 % BKT:sta Nato-jäsenvaatimuksen.

3📙 Suomen ei pidä _juuri nyt_ hakea Nato-jäsenyyttä.

Natoa todellisuudessa vastustavat keksivät loputtomasti perusteluita miksi _juuri nyt_ ei pidä hakea Naton-jäsenyyttä, mutta jollain ajanhetkellä tulevaisuudessa se voi olla mahdollinen. Vasta-argumenttina voisi olla, että _juuri nyt_ Venäjä on kiireinen hyökkäyssodassaan Ukrainassa eikä pystyisi konventionaalisilla aseilla hyökkäämään Suomea kohti.

3a📙 Suomen jäsenyys eskaloi Ukrainan sotaa.

Venäjä keksii kyllä minkä tahansa haluamansa syyn eskaloida Ukrainan sotaa niin halutessaan.

4📙 Suomen Nato-jäsenyys lisää ydinsodan riskiä.

Kuka tahansa ensimmäisenä käyttäisi ydinaseita, käyttäisi niitä siitäkin huolimatta, että Suomi ei kuuluisi Natoon. Nato on puolustusliitto. Kuuluessaan Natoon Suomi astuisi Nato-maiden puolustuksellisen ydinpelotteen piiriin.

5📙 Suomi voisi pysyä puolueettomana maana Venäjä-Nato-sodassa.

Venäjän näkökulmasta Suomi on totaalisen sodan luoteinen operaatiosuunta. Venäjä tulisi iskemään myös Suomea vastaan sotilaallisesti mikäli se hyökkäisi Natoa vastaan.

6📙 Suomi haluaisi pysyä puolueettomana maana Venäjä-Nato-sodassa. Venäjä käynnistäisi sotatoimet Nato- ja EU-maita vastaan ja Suomen etu olisi pysyä neutraalina, ottamatta millään tavalla osaa konfliktiin.

Mielestäni tämä on vahvin harhakäsitys Nato-vastustajien argumenteissa. Venäjän suurhyökkäys hyökkäys Ukrainaan osoitti että auttamishalua suomalaisilta löytyy. Mikäli Venäjä hyökkäisi Viroon, eivät suomalaiset mielestäni haluaisi olla auttamatta. Poliittinen paine tässä tilanteessa veisi Suomen sotaan mukaan, ja siinä tilanteessa puolustusliittoon olisi kannattanut jo kuulua.

7📙 Venäjä hyökkäisi Suomeen jos Nato-hakemus jätetään.

No sitten Natoon pitäisi kuulua erityisesti, koska olisimme olleet täysin Ukrainan kaltaisessa tilanteessa. Tämä huono argumentti Suomen sotiaallista liittoutumista vastaan on oikeastaan hyvä argumentti Suomen sotilaallisen liittoutumisen puolesta (2📗).

8📙 Yhdysvallat, Turkki, Unkari on paha maa…

Tätä on nyt tarjolla. Puolustusliittoon kuulumalla Suomi ei osallistu minkään maan hyökkäyssotiin. On parempi liittoutua demokraattisten ja vapaiden maiden joukkoon kuten EU-maihin, kuin totalitaarisiin maihin. Ihmisoikeusrikkomuksia täytyy olla kritisoimassa näissä maissa tulevaisuudessakin. EU ei ole puolustusliitto. Pohjoismailla ei ole puolustusliittoa. Kaikki muut Euroopan maat rakentavat puolustuspolitiikkansa Naton pohjalle, jostain päällekkäisestä organisaatiosta sille on turha haikailla varsinkin kun Suomi on itse torpannut EU:n puolustuspoliittisen roolin 90- ja 00-luvuilla.

9📙 Pitää vain lakkauttaa omat armeijat että maailmaan tulee rauha. YK:n pitää ratkoa ongelmat. Suomen täytyy toimia ydinaseiden luopumisen eteen ja olla liittoutumatta Nato-maiden kanssa.

Ei ole realismia. Katso kohta 1📗 Totalitariset maat käyvät hyökkäyssotia.

10📙Suomi ei kuulu Venäjän kiinnostuksenkohteisiin, koska emme olleet osa Neuvostoliittoa.

Olimme Neuvostoliiton satelliittivaltio YYA-sopimuksella ja Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Ahevenanmaa keskellä Itämerta on Gotlannin tavoin tärkeä geopoliittinen kohde Venäjälle. Ahvenanmaata ja Gotlantia hallitsemalla Baltiaa voi puolustaa helpommin. Itämerellä sijaitsee Venäjän tärkeitä merisatamia.

11📙Suomalaisia asevelvollisia lähetetään vastentahtoisesti sotimaan muualle maailmaan.

Ei lähetettäisi. Sinne lähtisi vapaaehtoisia ja ammattisotilaita.

Löysitkö omat argumenttisi listalta?

Ehdota lisäyksiä Twitterissä https://twitter.com/AarneLeinonen.

Videomuodossa argumentteja Youtubessa.

Edellinen Nato-keskustelua-blogini.

--

--

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen