Analyysi Liberaalipuolueen aluevaalituloksesta 2022

Vain varmat äänestivät

Äänestysprosentti aluevaaleissa 2022 oli varsin matala 47,5 %. Kun Helsingin kuntavaalien äänimäärä n. 335 000 jätetään huomioimatta, niin muualla maassa 254 000 ihmistä vähemmän äänesti aluevaaleissa 2022 verrattuna kuntavaaleihin 2021.

Näkymättömyys

Ehdokaslistan lyhyys

Listavaalien äänimäärä on suhteessa listan pituuteen karrikoituna. Kuntavaalien analyysissä kerroin kuinka 4 ehdokasta Espoossa oli liian vähän äänestäjän perspektiivissä ja uskon, että sama syy on 5 Länsi-Uudenmaan aluevaaliehdokkaan tapauksessa myös. Oltuani sillä listalla olen jäävi sanomaan kuinka päteviksi äänestäjät ehdolle asettuneet mielsivät.

Ehdokkaiden pieni aiempi tunnettuvuus

Ehdolle eivät lähteneet julkimot tai suuria sosiaalisiaverkostoja omaavat persoonat. Liberalismista innostuneet, työssäkäyvät, politiikan harrastajat ovat edelleen Liberaalipuolueen ehdokastarjonta. Ei mitään päräyttäviä somejulkimoita tai mediapersoonia. “Keskivertokansalaisella on hyvin pieni sosiaalinen verkosto”, kuten viime vuonna analysoin. Sosiaalisia verkostoja pitkin leviävä tunnettuvuus puolueelle riippuu puolueen politiikan tarjoaman lisäksi myös henkilöiden persoonasta. Muna-kana-ongelma julkimoehdokkaiden ja kannatuksen välillä on edelleen vahva.

Vaalikoneiden ehdotukset ja nelikenttä

Näissä vaaleissa Liberaalipuolue erottautui taas vaalikoneissa Uudellamaallakin erillisenä vaihtoehtona, mikä mahdollisesti lisäsi näkyvyyttä. Helsingin Sanomien vaalikoneen nelikentässä Liberaalipuolue asemoituu “Oikeisto” ja “Liberaali” -akselien päätyihin

Kuva on muodostettu Sanoman vaalikoneen nelikentästä yhdistämällä Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Kymenlaakson, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden kuvat 15.12.2021 täytetystä vaalikoneesta ennen vuoden 2022 aluevaaleja.

1.4. Vaalikoneista uutisoiminen

Pettymyksekseni Ylen vaalikonedataan perustuvassa uutisoinnissa pienpuolueiden tarjoamaa vaihtoehtoa ei nostettu vaihtoehdoiksi grafiikoihin. Koostinkin siis itse epävirallisen puolueen eetoksen mukaisen grafiikan Ylen päälle. Mikäli Liberaalipuolue olisi toimituksellisten valintojen seurauksena ollut samalla viivalla muiden puolueiden rinnalla, olisi poliittisen vaihtoehdon tarjoaminen pienpuolueena helpompaa.

Liberaaliaatteen pieni kysyntä Suomessa

Tämä ei ole ennättänyt muuttumaan mihinkään vuodessa. Edellinen analyysi siitä pätee: “Sanoman vaikeaselkoisuus”, “Liberalismi herää järjestä, ei tunteista”, ‘Suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen menoon’. Tuotteistamista ja markkinointia on tarve tehdä. Se ei voi olla vain akateemiseksi jäävän ajatuspaja Liberan vastuulla. Tarvitaan liberaaleja meemejä, hokemia ja heittoja.

Kokoomus tarjoaa edelleen riittävän vaihtoehdon

Liberaalipuolueen mahdollisten äänestäjien enemmistön näkökulmasta Kokoomuksen äänestäminen on edelleen järkevämpää kuin Liberaalipuolueen äänestäminen. Kokoomuksen liberaalien ehdokkaiden läpimenosta voin iloita minäkin, mutta Kokoomuksen ideologinen tylsyys on saanut minut valitsemaan toisin. Liberaalipuolueen ja Kokoomuksen erojen esittely äänestäjille on tarpeen, ja varmaan erillisen blogin aihe.

Liberaalipuolueen selittelyt

Aluevaalien teemat eivät innostaneet liberaaleja ehdokkaiksi

Suurin osa päätöksistä, jotka ovat liberaalien kiinnostuksissa tehdään eduskuntatasolla. Esimerkiksi piiriyhdistysten hallitusaktiiveistakaan kaikki eivät lähteneet ehdolle, koska keinoja rahankäytön järkevöittämiselle aluevaltuustotasolla ei nähty tarpeeksi.

Ulkotelineisiin laitettavat ehdokaslistat jätettiin tekemättä

Liberaalipuolueen Uudenmaan piirijärjestö esimerkiksi totesi, ettei ehdokkaiden tai aktiivien työpanosta ja piirin varoja laiteta ehdokaslistojen tekemiseen ja kiikuttamiseen ympäri Uuttamaata.

Pienpuoluetentti oli ainoa valtakunnallinen medianäkyvyys

Liberaalipuolue näkyi valtakunnallisessa mediassa ainoastaan pienpuoluetentissä, ja silloinkin jo puolet äänistä oli annettu ja päällä tuli toisella kanavalla eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentti. Uutiskynnystä politiikan sisällöllä ei ylitetty, eikä esimerkiksi aluevaaliohjelmaa uutisoitu.

Aluevaaliohjelma

Liberaalipuolueen 2022 Aluevaaliohjelma muodostettiin joulukuussa puoluevaltuustossa. Se tarjosi tukea ehdokkaille vaalikonevastauksiin ja puolueen asemoitumiseen aluevaalien asiakysymyksissä puolueohjelman lisäksi. Itselleni vaaliohjelman luominen oli antoisaa poliittista harrastamista, mutta en usko että keskiverto äänestäjä oli lukenyt yhtään aluevaaliohjelmaa.

Pienpuolue kaipaa aktiiveja

Mikäli siellä politiikan katsomossa pohdit Liberaalipuolueen toimintaan mukaan lähtemistä, niin tämä on nyt se merkki lähteä mukaan puolueeseen. Näillä näkymin 2022 toukokuussa Tampereella järjestetään puoluekokous, jonne piirijärjestön edustajana voit päästä ja vaikuttaa Liberaalipuolueen valmistautumiseen eduskuntavaaleja 2023 varten. Myös ehdokkaaksi eduskuntavaaleja varten voi hakea. https://liberaalipuolue.fi/jaseneksi/

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen